Klimowicz Z.

Klimowicz Z.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2001, Porównanie rozkładu granulometrycznego oznaczonego metodą areometryczną i laserową na przykładzie gleb lessowych., Acta Agrophysica, 2001, 56, 95-103
X