Pietrusiewicz Jacek

Pietrusiewicz Jacek

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2019, Mikro- i megasporogeneza stokrotki pospolitej Bellis perennis L., Streszczenia Referatów i Plakatów 58. Zjazdu PTB, 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego - Botanika bez granic , S12, str. 248-249
  2. 2012, Effects of soil compaction on root elongation and anatomy of different cereal plant species., Soil & Tillage Research, 2012, 12174-81
X