Zygmunt M.

Zygmunt M.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2003, Methane oxidation in a landfill soil cover as a chance to reduce its emission to the atmosphere and to alleviate the greenhouse effect., 2003
  2. 2000, Methane oxidation in homogenous soil covers of landfills: a finite – element analysis of the influence of gas diffusion coefficient., International Agrophysics, 2000, 14, 4, 449-456
  3. 1999, Analiza numeryczna metodą elementów skończonych wpływu parametrów kinetycznych na utlenianie metanu w jednorodnej okrywie glebowej. Numerical analysis by finite element method of the influence of kinetic parameters on methane oxidation in a homogenous so, 1999
  4. 1997, Numerical analysis by finite element method of the influence of gas diffusion coefficient on methane oxidation in the soil couver of landfills., 1997
X