Przedstawiciel IA PAN w Radzie Samorządu Doktorantów PAN

Przedstawiciel IA PAN w Radzie Samorządu Doktorantów PAN

Print Friendly, PDF & Email

Miło nam poinformować, że Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk ma swojego przedstawiciela w Radzie Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk. Funkcję Sekretarza Rady SD PAN objęła mgr inż. Justyna Wajs reprezentantka II Wydziału PAN.

W dniu 22-go listopada w Instytucie Chemii Organicznej PAN odbył się Zjazd Sprawozdawczo-wyborczy Rady Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk. Rada składa się z 5 przedstawicieli (po jednym z każdego wydziału) i reprezentuje sprawy Doktorantów PAN na szczeblu lokalnym i krajowym. W obradach mogli brać udział Delegaci i Obserwatorzy z Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Posiedzenie rozpoczęło się wystąpieniem Wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk Pana prof. Pawła Rowińskiego.  Następnie po sprawozdaniu z działalności ustępującej Rady SD PAN przystąpiono do wyboru członków do nowej kadencji.

Pełna kadencja 2019/2020:

http://samorzaddoktorantow.pan.pl/sklad-rady-samorzadu-doktorantow-pan/

 

 

X