Relacja z Festiwalu Nauki w Jabłonnie

Relacja z Festiwalu Nauki w Jabłonnie

Print Friendly, PDF & Email

Na terenie zespołu pałacowo-parkowego w historycznej scenerii Pałacu w Jabłonnie należącego do Polskiej Akademii Nauk Pałacu odbywa się corocznie Festiwal Nauki w Jabłonnie pn. „NAUKA Z PAŁACEM W TLE”. W dniach 24-25 września 2022 r. odbyła się jubileuszowa, dwudziesta edycja tego Wydarzenia. Ideą Festiwalu Nauki jest popularyzowanie nauki i udostępnianie wiedzy i najnowszych odkryć. Wydarzenie jest wielopokoleniowe i uczestniczą w nim dzieci, młodzież wraz z rodzicami i dziadkami. Podczas Festiwalu prezentowane są zarówno wyniki badań naukowych pracowników jednostek naukowych, jak i szeroko rozumiana działalność edukacyjno-kulturowa wielu instytucji.
https://www.palacjablonna.pl/index.php/nauka/festiwale-nauki/festiwal-2022
https://www.facebook.com/PalacJablonna/

PATRONI GŁÓWNI: Polska Akademia Nauk, Gmina Jabłonna, Powiat Legionowski, Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo”
PATRON HONOROWY: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A.
PATRONI MEDIALNI: To i Owo Legionowo, Gazeta Miejscowa, Waw4free, Legio 24, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna

Naukowcy z Instytutu Agrofizyki PAN przy współpracy z Polską Akademią Nauk, Oddziałem w Lublinie zaprezentowali dwa projekty naukowe:

  • Co możemy wyczytać z barw gleby – badanie właściwości gleby i procesów w niej zachodzących (Autorzy: Adam Kubaczyński, Magdalena Krekora)
    Gleba jest jednym z najcenniejszych zasobów Ziemi, a jej żyzność warunkuje wydajną produkcję roślinną. Zachowanie gleby w jak najlepszym stanie wymaga kontroli parametrów glebowych, takich jak odczyn (pH), wilgotność, czy zasobność w składniki odżywcze. Na podstawie zgromadzonych informacji jesteśmy w stanie wybrać i zastosować odpowiednie zabiegi zapobiegające degradacji gleby. Celem pokazu było zaprezentowanie metody kontroli parametrów glebowych i sposobów oznaczenia właściwości gleby, które z powodzeniem można zastosować na polu lub przydomowym ogródku bez użycia specjalistycznej aparatury badawczej. Zaprezentowane zostały także: zjawisko degradacji gleby, jego przyczyny i sposoby przeciwdziałania mu.
  • Negatywny wpływ zjawiska zbrylania na przebieg procesów z udziałem materiałów sypkich (Autorzy: Joanna Wiącek, Dariusz Wiącek)
    Celem pokazu była prezentacja niekorzystnego wpływu zjawiska zbrylania na proces przechowywania oraz zjawisko płynięcia roślinnych materiałów sypkich. Zbrylanie produktów spożywczych, takich jak mąki, kasze czy nasiona, jest wynikiem działania wody, której obecność może prowadzić do łączenia się nasion w większe aglomeraty. Ich obecność zakłóca proces płynięcia materiału podczas opróżniania zbiorników do jego przechowywania oraz utrudnia ruch materiału podczas jego transportu. Uniknięcie zjawiska stanowi wyzwanie dla przemysłu rolno-spożywczego, w którym roślinne materiały sypkie odgrywają dominującą rolę. Podczas pokazu zaprezentowane zostały aglomeraty zbrylone w różnych stopniu oraz wpływ zawartości wody na ich wytrzymałość na ściskanie. Wpływ zbryleń na przebieg procesu płynięcia materiału sypkiego został przedstawiony przy użyciu modelowego silosu.

W ramach Festiwalu Nauki w Jabłonnie zostały przygotowane dwa stanowiska badawcze, gdzie wykonano zaplanowane doświadczenia, jak również zapewniono zwiedzającym możliwość samodzielnego ich wykonania.

X