Sesja sprawozdawcza doktorantów I roku SD

Sesja sprawozdawcza doktorantów I roku SD

Print Friendly, PDF & Email

Sesja sprawozdawcza uczestników I roku studiów doktoranckich odbędzie się o godz. 9:00, 13.06.2016.
Na sesji zaprezentowane zostaną krótkie prezentacje przedstawiające aktualny stan prac prowadzonych w ramach tematyki prac doktorskich.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Nowe kryteria oceny studentów

X