Sprawozdanie z konferencji ICA 2021

Sprawozdanie z konferencji ICA 2021

Print Friendly, PDF & Email

13th International Conference on Agrophysics „Agriculture in changing climate”

Termin: 15-16 listopada 2021, Lublin, Poland

online

Język konferencji naukowej: angielski

Konferencja dofinansowana w ramach zadania: 13. Międzynarodowa Konferencja Agrofizyczna: Gleba, Roślina, Klimat/ 13th International Conference on Agrophysics (ICA): Soil, Plant & Climate – zadanie finansowane w ramach umowy nr 585/P-DUN/2019 ze środków Ministra Edukacji i Nauki przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Organizatorzy:

 • Instytut Agrofizyki PAN
 • Fundacja Polskiej Akademii Nauk
 • Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

Komitet Naukowy:

Climate and agriculture

 • Stefan Fronzek – Finnish Environment Institute, Department of Climate Change Programme, Finland
 • Zuzana Hlaváčová – Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak Republic
 • Scott B. Jones – Department of Plants, Soils and Climate, Utah State University, Logan, USA
 • Cezary Kabała – Institute of Soil Science and Environmental Protection, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Wrocław, Poland
 • Oene Oenema – Wageningen University, Netherlands
 • Taru Palosuo – Natural Resources Institute Finland (Luke), Finland
 • Amanda Penélope García-Marín – School for Agricultural and Forestry Engineering, University of Cordoba, Spain

Soil and plant

 • Andrey Alekseev – Institute of Physicochemical and Biological Problems of Soil Science, Russian Academy of Sciences, Pushchino, Russia
 • Arkadiusz Kosmala – Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences, Poznań, Poland
 • Jerzy Lipiec – Institute of Agrophysics, PAS, Lublin, Poland

Microbiome biodiversity

 • Joana Falcao Salles – University of Groningen, Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences (GELIFES), Microbial Ecology cluster, Netherlands
 • Eligio Malusà – Research Institute of Horticulturae, Skierniewice, Poland

Food and bio-based products

 • Bernard Cathala – INRA, France
 • Adam Figiel – Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Wrocław, Poland
 • Panagiotis Kalaitzis – Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Chania, Greece

Lokalny Komitet Naukowy:

 • Piotr Baranowski
 • Andrzej Bieganowski
 • Justyna Cybulska
 • Magdalena Frąc
 • Marek Molenda
 • Agnieszka Nawrocka
 • Zofia Sokołowska
 • Wojciech Skierucha
 • Monika Szymańska-Chargot

Komitet Organizacyjny:

 • Artur Zdunek
 • Agata Pacek-Bieniek
 • Jarosław Zdunek
 • Karolina Oszust
 • Krzysztof Lamorski
 • Krzysztof Sitarz

Zaproszeni keynote speakerzy:

 • Andrey Alekseev – Institute of Physicochemical and Biological Problems of Soil Science, Russian Academy of Sciences, Pushchino, Russia
 • Bernard Cathala – INRA, France
 • Joana Falcao Salles – University of Groningen, Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences (GELIFES), Microbial Ecology cluster, Netherlands
 • Adam Figiel – Institute of Agricultural Engineering, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Wrocław, Poland
 • Zuzana Hlaváčová – Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak Republic
 • Scott B. Jones – Department of Plants, Soils and Climate, Utah State University, Logan, USA
 • Panagiotis Kalaitzis – Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Chania, Greece
 • Arkadiusz Kosmala – Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences, Poznań, Poland
 • Jerzy Lipiec – Institute of Agrophysics, PAS, Lublin, Poland
 • Eligio Malusà – Research Institute of Horticulturae, Skierniewice, Poland
 • Taru Palosuo – Finnish Environment Institute, Department of Climate Change Programme, Finland

Patroni Honorowi:

 • Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk
 • Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego
 • Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński
 • Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych – URSI

Patroni medialni:

 • Kurier Lubelski
 • Polskie Radio Lublin
 • Telewizja Polska Odział Lublin (TVP3 Lublin)
 • e-biotechnologia.pl

Sponsorzy:

 • E-TEST Sp. z o.o.

Partnerstwo:

 • Burleigh Dodds Science Publishing

W związku z pandemią SARS-Cov-2 Konferencja ICA została przesunięta z 2020 na 2021 rok. Mając na uwadze kolejny wzrost zakażeń, a tym samym bezpieczeństwo uczestników, Komitet Organizacyjny zdecydował się na formę zdalną. Hasłem przewodnim 13. ICA było „Rolnictwo w zmieniającym się klimacie”.

Zmiana klimatu i jej powiązanie z rolnictwem to kwestia poruszana podczas dwóch ostatnich konferencji ICA w 2016 i 2018 roku. Obecnie jesteśmy świadomi lokalnych i globalnych zagrożeń, które mogą nieodwracalnie zmienić środowisko rolnicze, a w konsekwencji łańcuch dostaw żywności. Stawienie czoła wyzwaniu, jakim jest zapewnienie zrównoważonego rolnictwa w zmieniającym się środowisku, wymaga aktualizacji wiedzy na temat funkcjonalnych składników gleby, roślin i atmosfery oraz procesów od skali molekularnej do globalnej. Dlatego też, podczas ICA 2021 zgromadziliśmy naukowców zainteresowanych glebą, roślinami, żywnością, bioproduktami lub/i zmianami klimatycznymi w celu stworzenia interdyscyplinarnego forum naukowego w celu omówienia sposobów zapewnienia zrównoważonego rozwoju systemu.

Tegoroczna konferencja obejmowała trzy obszary tematyczne:

 • Klimat i rolnictwo
 • Gleba i roślina
 • Bioróżnorodność mikrobiomu
 • Żywność i produkty pochodzenia biologicznego

Międzynarodowa Konferencja Agrofizyczna to Wydarzenie, podczas, którego uczeni z całego świata nie tylko wymieniają się wiedzą, kształtują nowe trendy rozwoju rolnictwa i gospodarki, ale również zawierają znajomości, tworzą grupy badawcze.

Celem konferencji było przedstawienie najnowszych osiągnięć agrofizyki w kontekście wyzwań współczesnego, europejskiego i światowego rolnictwa, w szczególności relacji pomiędzy jakością gleby, jakością i efektywnością produkcji rolniczej oraz zmianami klimatycznymi. Konferencja ma na celu promowanie zrównoważonego rolnictwa, które zapewnia produkcję zdrowej i smacznej żywności, nie degraduje środowiska i ma minimalny wpływ na zmiany klimatyczne, demograficzne i biologiczne. Wydarzenie należy do bardzo prestiżowych i znanych w tej tematyce. Uczestniczyli w niej eksperci z całego świata.

Międzynarodowa Konferencja Agrofizyczna pozwala na:

 • integrację środowisk naukowych i zacieśnianie kontaktów merytorycznych,
 • tworzenie interdyscyplinarnych grup roboczych oraz efektywnych zespołów badawczych nad systemem gleba-roślina-klimat,
 • koordynację krajowych i zagranicznych programów badawczych w celu utworzenia centrum badań agrofizycznych,
 • określenie priorytetów badawczych dla potrzeb nowoczesnego rolnictwa,
 • wyznaczenie nowych trendów oraz kierunków rozwoju nauk agrofizycznych.

Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Agrofizyczna odbyła się w 1976 roku pod nazwą Agrophysical Conferences – Physical Properties of Agricultural Materials w Lublinie w Instytucie Agrofizyki PAN. Kolejne konferencje odbywały się m.in. w 1980 r. w Gödöllo (Węgry), 1985 r. w Pradze (Czechy), 1989 r. w Rostok (NRD), 1993 r. w Bonn (Niemcy), 1997 r. w Lublinie (Polska), 2001 r. w Pradze (Czechy), 2004 r. w Leuven (Belgia). Od kilkunastu lat organizowana jest nieprzerwanie w Lublinie.

 1. Międzynarodowa Konferencja Agrofizyczna w liczbach:
 • 242 uczestników z 30 krajów
 • 11 międzynarodowych ekspertów
 • 44 wykłady
 • 132 postery

Opublikowane zostały materiały konferencyjne w języku angielskim zawierające jednostronicowe streszczenia pn. „13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate – BOOK OF ABSTRACTS”. Ponadto uczestnicy konferencji mają możliwość opublikowania pełnych tekstów artykułów w czasopiśmie International Agrophysics – czasopiśmie wydawanym przez Instytut Agrofizyki PAN (70 pkt według wykazu czasopism naukowych MEiN).

Podczas konferencji wygłoszone zostały prezentacje ustne wraz z prezentacjami multimedialnymi oraz odbyła się sesja posterowa na specjalnie zaprojektowanej platformie, dostępnej po zalogowaniu.

Wydarzenie zostało udokumentowane w postaci print screenów, prowadzona była specjalnie stworzona strona internetowa konferencji http://www.agrophysics.org/ wraz z automatycznym formularzem rejestracyjnym oraz Wydarzenie na Facebook https://www.facebook.com/events/1661972130859573/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D. Informacje o konferencji zostały rozpowszechnione przez patronów medialnych, w tym TVP 3 Lublin https://lublin.tvp.pl/56940532/15-listopada-2021-g-2130, w Panoramie (06:48).

X