Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla dr Karoliny Oszust

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla dr Karoliny Oszust

Print Friendly, PDF & Email

W dniu 29 czerwca 2022 r. Minister Edukacji i Nauki przyznał „stypendia dla wybitnych młodych naukowców” 215 osobom, w tym 37 doktorantom. Miło nam poinformować, że wśród laureatów znalazła się dr Karolina Oszust z Instytutu Agrofizyki PAN.

Stypendia Ministra otrzymali młodzi naukowcy reprezentujący wszystkie 47 dyscyplin naukowych i artystycznych. Minimalny próg punktowy uprawniający do otrzymania stypendium był różny w każdej dyscyplinie.

Stypendia zostały przyznane na okres 3 lat. Stypendia będą wypłacane młodym naukowcom przez podmiot, który wnioskował o przyznanie stypendium. Podmioty te zostaną powiadomione o czynnościach, jakie należy podjąć w celu zawarcia umów z młodymi naukowcami dotyczących wypłaty stypendiów.

Serdecznie gratulujemy!

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-przyznania-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2022-r-edycja-17

 

 

 

X