Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców dla dr inż. Anny Walkiewicz

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców dla dr inż. Anny Walkiewicz

Print Friendly, PDF & Email

Miło nam poinformować, że dr inż. Anna Walkiewicz otrzymała „Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców”. Dziś, 23 czerwca w gmachu MEiN odbyła się z tej okazji uroczystość, w której udział wzięli przedstawiciele stypendystów. W sumie minister przyznał w tym roku 217 stypendiów dla wybitnych młodych naukowców, w tym dla 52 doktorantów, wyłonionych w drodze konkursu przez ekspertów Zespołu doradczego.

Laureaci konkursu będą otrzymywali stypendia Ministra w wysokości 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat. Na sfinansowanie przyznanych stypendiów Minister Edukacji i Nauki przeznaczy w tym okresie blisko 42 mln zł.

Stypendiami Ministra zostali uhonorowani młodzi naukowcy prowadzący innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadający imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku.

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 1897 wniosków o przyznanie stypendium, z czego 1835 spełniło warunki formalne i zostało poddane ocenie.

Więcej informacji pod linkiem.

X