Stypendium w ramach „Miejskiego Programu Stypendialnego” dla doktorantek IA PAN

Stypendium w ramach „Miejskiego Programu Stypendialnego” dla doktorantek IA PAN

Print Friendly, PDF & Email

Miło nam poinformować, że trzy doktorantki Instytutu Agrofizyki PAN: mgr Magdalena Gos, mgr Katarzyna Nowak oraz mgr inż. Ewa Wnuk otrzymały stypendium naukowe z „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów” na okres od dnia 1 października 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

Stypendium jest przyznawane w postępowaniu konkursowym, osobom, których działalność naukowa lub artystyczna może przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki. Wniosek zawiera informacje na temat osiągnięć naukowych i aktywności naukowej kandydata do stypendium w okresie ostatnich 2 lat akademickich, z wyodrębnieniem działalności naukowej lub artystycznej mogącej przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu. Stypendium naukowe może być przyznane wyłącznie temu studentowi lub doktorantowi, dla którego miejscem zamieszkania jest Gmina Lublin.

Stypendium z „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów”jest przyznawane niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych i stypendiów.

Ratusz wybrał studentów i doktorantów kształcących się na lubelskich uczelniach, którzy dostaną pomoc finansową. Na liście jest łącznie 87 osób.  Przyznano stypendia dla 57 studentów i 30 doktorantów w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla najlepszych studentów i doktorantów na łączną kwotę 748 440 zł.

Warunkiem ubiegania się o stypendium była wysoka średnia ocen (co najemnej 4,7 dla studentów i 4,9 dla doktorantów) oraz aktywność naukową m.in. publikacje, artykuły. Stypendium można otrzymać tylko raz podczas studiów.

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta/

X