Trzy nowe projekty pracowników IA PAN w konkursach NCN

Trzy nowe projekty pracowników IA PAN w konkursach NCN

Print Friendly, PDF & Email

Miło nam poinformować, że Pracownicy Instytutu Agrofizyki PAN otrzymali kolejne projekty naukowo-badawcze Narodowego Centrum Nauki. Wśród Laureatów znaleźli się:

1)   prof. dr hab. Magdalena Frąc z projektem pt.: „Interakcje mikrolistków i mikrobiomów jako funkcjonalne regulatory ich jakości, odporności i trwałości – studium przypadku dla wybranych ziół (kolendra, bazylia) i warzyw (rzodkiewka, burak) w odpowiedzi na zmiany klimatu” – konkurs: OPUS 23

Projekt realizowany będzie w konsorcjum pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Frąc w skład, którego wchodzą:

  • Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk – LIDER PROJEKTU
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – PARTNER PROJEKTU z udziałem prof. dr hab. Katarzyny Turnau
  • Uniwersytet Łódzki – PARTNER PROJEKTU z udziałem dr hab. Sylwii Różalskiej, prof. UŁ

Projekt będzie realizowany we współpracy międzynarodowej z Jun-Prof. Bahar S. Razavi z Uniwersytetu Chrystiana Albrechta w Kilonii w Niemczech.

2)   mgr Dominika Siegieda z projektem pt.: „Charakterystyka multiomiczna oraz detekcja rozprzestrzeniającego się grzyba fitopatogenicznego – Pilidium lythri” – konkurs: PRELUDIUM 21

Projekt będzie realizowany w Zakładzie Badań Systemu Gleba-Roślina we współpracy międzynarodowej z Dr. Emilią Hannulą z Uniwersytetu Lejdejskiego w Niderlandach, a opiekunem naukowym projektu będzie prof. dr hab. Magdalena Frąc.

3)   dr inż. Michał Beczek  z projektem pt.: „Zjawisko rozbryzgu jako mechanizm transportu mikroorganizmów glebowych” –  konkurs: OPUS 23

Projekt będzie realizowany w Zakładzie Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego.

Serdecznie gratulujemy!

X