Warsztaty dla Młodych Badaczy – otwarcie rejestracji

Warsztaty dla Młodych Badaczy – otwarcie rejestracji

Print Friendly, PDF & Email

25 października Instytut Agrofizyki PAN wraz z Komitetem Nauk Agronomicznych PAN organizują Warsztaty dla Młodych Badaczy 2021, które ze względu na panującą epidemię SARS-CoV-2 odbędą się w formie on-line.

www.mlodzibadacze.edu.pl

 

Termin: 25 października 2021 r.

Tematyka: dziedzina nauk rolniczych

Forma: online (kolejna edycja planowana jest w formie tradycyjnej)

Uczestnictwo: bezpłatne (liczba miejsc ograniczona)

Rejestracja: 12-19.10.2021 r. (zgłoszenia oraz abstrakty prosimy wysyłać na adres a.pacek-bieniek@ipan.lublin.pl)

Pliki do pobrania:

 

Warsztaty ukierunkowane są na doskonalenie warsztatu pracy naukowej młodych naukowców, umiejętności prezentacji wyników badań, tworzenie powiązań sieciowych młodych badaczy oraz integrację środowisk naukowych młodych ludzi z różnych ośrodków naukowych.

Zapraszamy doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych, których badania obejmują dziedzinę nauk rolniczych.

Doktoranci Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych za udział w Warsztatach otrzymają 1 punkt ECTS.

Komitet Naukowy:

  • dr hab. Aneta Andronowska, prof. IRZiBŻ PAN
  • dr hab. Artur Nosalewicz, prof. IA PAN
  • dr hab. Aleksandra Szcześ, prof. UMCS
  • prof. dr hab. Artur Zdunek

Organizatorzy:

Współorganizatorzy:

•    Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (Lider: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Partnerzy: Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie),
•    Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych (Lider: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie; Partnerzy: Instytut Agrofizyki PAN, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach).

 

 

X