Prof. Artur Zdunek Zastępcą Przewodniczącego Komitetu Nauk Agronomicznych PAN

Prof. Artur Zdunek Zastępcą Przewodniczącego Komitetu Nauk Agronomicznych PAN

Print Friendly, PDF & Email

20 maja 2020 miało miejsce pierwsze posiedzenie Komitetu Nauk Agronomicznych PAN. Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 kwietnia 2020 r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania korporacji uczonych i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 759), odbyło się ono za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z Uchwałą nr 50/2019 Prezydium Polskiej Akademii Nauk na pierwszym posiedzeniu w kadencji 2020-2023 w wyniku przeprowadzonego głosowania dokonano wyboru przewodniczącego i pozostałej części Prezydium Komitetu.

Na stronie Polskiej Akademii Nauk znajdziecie Państwo informację o wybranych na kadencję 2020-2023 składach Prezydium Komitetów naukowych działających przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN.
Miło nam poinformować, że wśród osób zasiadających w Prezydium Komitetu Nauk Agronomicznych znalazł się
pan profesor Artur Zdunek Zastępca Dyrektora ds. Naukowych w Instytucie Agrofizyki PAN.

X