WYKŁAD GOŚCINNY DR AGATY MOTYKI- POMAGRUK w ramach inicjatywy microBIOme AGRO LIVING LAB

WYKŁAD GOŚCINNY DR AGATY MOTYKI- POMAGRUK w ramach inicjatywy microBIOme AGRO LIVING LAB

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wykładzie gościnnym w ramach inicjatywy microBIOme Agro Living Lab, który odbędzie się 16 października 2023 r. dr Agaty Motyki-Pomagruk pt.:„Innowacyjne rozwiązania bazujące na wykorzystaniu zimnej plazmy atmosferycznej dedykowane nowoczesnemu rolnictwu”.

Informacje o zaproszonym gościu:

Zatrudniona w Zakładzie Ochrony i Biotechnologii Roślin Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz zastępca kierownika ds. Jakości w jedynym w Uniwersytecie Gdańskim akredytowanym przez PCA na zgodność z ISO 17025 i certyfikowanym wg. ISO 14001 Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowym.

Współautorka 35 publikacji naukowych (wg. Bazy Scopus) oraz 4 rozdziałów w książkach zagranicznych, kierownik projektu Preludium 11 (NCN),  wykonawca w 22 projektach finansowanych przez NCN, NCBiR, MNiSW czy UE, odbyła staże naukowe w INSA (Lyon, Francja), Uniwersytecie we Florencji (Włochy) oraz NIBIO (AS, Norwegia), współautor wdrożenia, 5 patentów krajowych oraz 7 kolejnych zgłoszeń patentowych (w tym dwóch zagranicznych), stypendystka MEiN w konkursie dla wybitnych młodych naukowców (2023), nagrodzona przez Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską (2020), uzyskała dwukrotnie (2019, 2021) wyróżnienie w konkursie o nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców, Nagrodę od Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego za dorobek publikacyjny (2018), zwyciężczyni II edycji konkursu Young Fahrenheit (2023), współautorka wynalazków: nagrodzonego w IX edycji konkursu Eureka! Dziennika Gazety Prawnej (2022), wyróżnionego w VII edycji konkursu Eureka! (2020), nagrodzonego Srebrnym medalem na International Warsaw Invention Show (2022), wyróżnionego Nagrodą specjalną od Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego w XII konkursie Student-Wynalazca (2022) oraz uhonorowanego Nagrodą Specjalną od Prezes Urzędu Patentowego RP w X konkursie Student-Wynalazca (2020), współautorka i autorka ponad 80 doniesień konferencyjnych, edytorka we Frontiers in Microbiology, edytorka gościnna w Agronomy, recenzentka publikacji w czasopismach indeksowanych w Web of Science, zaangażowana w aktywności popularyzujące naukę.

Członkini Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego

Zainteresowania badawcze:

– szeroko rozumiana mikrobiologia środowiskowa, kliniczna, fitopatologia

– genomika porównawcza, metagenomika, transkryptomika, analizy statystyczne oraz wizualizacja danych biologicznych

– metody detekcji, identyfikacji i zwalczania patogenów bakteryjnych

PROGRAM

X