Wykład gościnny dr Artura Nowaka w ramach inicjatywy microBIOme AGRO LIVING LAB

Wykład gościnny dr Artura Nowaka w ramach inicjatywy microBIOme AGRO LIVING LAB

Print Friendly, PDF & Email

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład gościnny w ramach microBIOme Agro Living Lab

termin wykładu: 20.02.2023 – godzina 10:00

Tytuł wykładu:

Indukcja szlaków odporności pszenicy przez polimery zewnątrzkomórkowe (EPS) uzyskane z hodowli trzech izolatów Fusarium culmorum – PGPF, DRMO i patogena

dr Artur Nowak – UMCS

Informacja o zaproszonym gościu:

Zatrudniony w Katedrze Mikrobiologii Środowiskowej i Przemysłowej, Wydziału Biologii i Biotechnologii, UMCS

Biochemik i Mikrobiolog Środowiskowy

Autor i współautor 10 publikacji oryginalnych oraz realizator projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR); recenzent publikacji w czasopismach indeksowanych w Web of Science

Członek Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego

Zainteresowania badawcze

  • Izolacja i badanie właściwości zewnątrzkomórkowych i ścianowych polimerów uzyskanych z hodowli grzybowych
  • Określanie zmienności biologicznej i enzymatycznej w glebach narażonych na długotrwały stres wywołany monokulturami
  • Określanie zmian zachodzących w tkankach roślinnych pod wpływem mikroorganizmów oraz ich metabolitów wtórnych

PROGRAM (pobierz)

 

X