Wyróżnienie II Wydziału PAN dla Zespołu Naukowego prof. M. Frąc

Wyróżnienie II Wydziału PAN dla Zespołu Naukowego prof. M. Frąc

Print Friendly, PDF & Email

Miło nam poinformować, że Zebranie Plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w dniu 24 listopada 2022 r. podjęło uchwałę o przyznaniu nagrody i wyróżnień Wydziału w 2022 r.

Przyznano jedną nagrodę oraz cztery wyróżnienia dla zespołów naukowych z instytutów PAN i innych jednostek.

Wyróżnienie otrzymał Zespół Naukowy prof. dr hab Magdaleny Frąc w składzie:

prof. dr hab. Magdalena Frąc – Instytut im. Bohdana Dobrzańskiego Agrofizyki PAN,
dr hab. inż. Justyna Cybulska, profesor Instytutu – Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN,
dr Agata Gryta – Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN,
mgr Mateusz Mącik – Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN,
dr Karolina Oszust – Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN,
prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt – Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach,

za wybitne osiągnięcie badawcze – cykl prac pod wspólnym tytułem „Poprawa bioróżnorodności funkcjonalnej i strukturalnej mikroorganizmów glebowych dla zrównoważonego i ekologicznego rolnictwa” dla zespołu z Instytutu Agrofizyki PAN z dominującym udziałem pani prof. Magdaleny Frąc.

Więcej informacji pod linkiem
https://pan.pl/blog/zebranie-plenarne-wydzialu-ii-nauk-biologicznych-i-rolniczych-pan-w-dniu-24-listopada-2022-r-podjelo-uchwale-o-przyznaniu-nagrody-i-wyroznien-wydzialu-w-2022-r/

Nagrody wydziałowe PAN przyznane

X