wyróżnienie dla zespołu prof. Andrzeja Bieganowskiego

wyróżnienie dla zespołu prof. Andrzeja Bieganowskiego

Print Friendly, PDF & Email

Na wniosek Komisji Nagród i Wyróżnień PAN przyznano wyróżnienie dla Zespołu Naukowego z Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w składzie:
Prof. dr hab. Andrzej Bieganowski, Dr hab. Magdalena Ryżak, prof. IA PAN, Dr inż. Agata Sochan, Dr inż. Cezary Polakowski, Dr inż. Michał Beczek
za cykl prac nt.: „Dyfrakcja laserowa w pomiarach rozkładu granulometrycznego gleb i osadów”.

Nagrody przyznawane przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

X