Pracownia Ulepszania Gleb

Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Pracownia Ulepszania Gleb

Opiekun: dr hab. Artur Nosalewicz, prof. IA PAN

e-mail: a.nosalewicz@ipan.lublin.pl

 

Profil badań:

Ocena oddziaływania środków wprowadzanych do gleby w celu poprawy jej właściwości na jakość odpływu powierzchniowego i podpowierzniowego wody. W badaniach wykorzystywane jest stanowisko pomiarowe z symulatorem opadów oraz zestawem pojemników o perforowanym dnie umożliwiających zbieranie wody spływającej po powierzchni próby glebowej oraz przesiąkającej przez warstwę gleby podczas opadu. Jakość wody oceniana jest przy pomocy analiz wykonywanych z zastosowaniem autoanalizatora fotometrycznego.

Analizy:

  • Ilościowe badania masy gleby i objętości odpływu wody przemieszczonej po nachyleniu powierzchni próby glebowej oraz przesiąkającej przez warstwę gleby
  • Jakościowa analiza wody czystej, ścieków, roztworów z gleb i osadów ściekowych, wody po procesach technologicznych pod względem zawartości glinu, N-NH4, N-NO2, N-NO3, wapnia, chlorków, miedzi, żelaza, fluorków, magnezu, CN, chromu, manganu, molibdenu, azotynów, fosforu niefosforanowego, krzemionki, siarczanów, siarczynów, tiocyjanianów, N całkowitego, P całkowitego, fenoli, cynku oraz zasadowości i twardosci wody, ChZT
  • Wodoodporności agregatów glebowych (test wysokiej energii)
X