Zarządzenie SD 1/2020 Kierownika Studiów Doktoranckich

Zarządzenie SD 1/2020 Kierownika Studiów Doktoranckich

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z regulaminem Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN niniejszym informuję, że:

  • roczne sprawozdania z przebiegu pracy naukowej w roku akademickim 2019/2020, wraz z opinią Opiekuna Naukowego/Promotora oraz indeksem, będą przyjmowane do 4 września 2020 r.,
  • sprawozdania powinny być przygotowane wg formularza, dostępnego na stronie SD, w wersji elektronicznej i papierowej,
  • wniosek o stypendium na rok 2020/2021, po uzyskaniu zaliczenia roku, można składać do Kierownika Studiów Doktoranckich do dnia 10 września 2020 r.

Dokumenty należy złożyć  u Pani dr Urszuli Majewskiej.

Zarządzenie SD 1/2020

X