Zarządzenie SD 2/2017 Kierownika Studiów Doktoranckich w sprawie zaliczenia roku akademickiego 2016-2017

Zarządzenie SD 2/2017 Kierownika Studiów Doktoranckich w sprawie zaliczenia roku akademickiego 2016-2017

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z Regulaminem SD, na podstawie złożonych sprawozdań z badań naukowych oraz wyników egzaminów zajęć programowych i opinii Opiekunów Naukowych,  Kierownik Studiów Doktoranckich w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN przedstawia listę doktorantów, którzy uzyskali zaliczenie roku akademickiego 2016-2017.

Więcej informacji dostępnych jest w Zarządzeniu SD 2/2017

X