Zasady i wymagania obowiązujące w konkursach na stanowiska naukowe

Zasady i wymagania obowiązujące w konkursach na stanowiska naukowe

Print Friendly, PDF & Email

ZASADY I WYMAGANIA/RULES AND REQUIREMENTS

  1. Sposób i tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk PDF pobierz
  2. Uchwała Nr 1/KRN-2/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wymagań Komisji ds. Rozwoju i Oceny Kadry Naukowej stawianych kandydatom na stanoiwska naukowe w Instytutucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk wraz z załacznikami PDF pobierz.
X