zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Agrofizyki PAN

zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Agrofizyki PAN

Print Friendly, PDF & Email

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 roku w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530), uprzejmie informuję, Komisja konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 2/2023 z dnia 31 marca 2023 roku wyłoniła kandydaturę prof. dra hab. Cezarego Sławińskiego na dyrektora Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN.

W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 21 maja 2023 roku powołał prof. Cezarego Sławińskiego na dyrektora Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 20 maja 2027 roku.

PDF pobierz

X