Zebranie Plenarne Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN

Zebranie Plenarne Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN

Print Friendly, PDF & Email

W dniach 16-17 marca 2005 roku w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie odbyło się Zebranie Plenarne Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN.

Zebranie Plenarne Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN

16-17 marca 2005W dniach 16-17 marca 2005 roku w Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie odbyło się Zebranie Plenarne Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN. Podczas posiedzenia dokonano oceny działalności i osiągnięć naukowych Instytutu Agrofizyki w latach 2001-2004.

X