zmarł Pan Dr hab. Jerzy Niewczas, prof. KUL

zmarł Pan Dr hab. Jerzy Niewczas, prof. KUL

Print Friendly, PDF & Email

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci
wieloletniego pracownika Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie
Pana Dr hab. Jerzego Niewczasa, prof. KUL.

 

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 6 czerwca 2024 r. o godz. 12:00 na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie.

X