zmarł prof. dr hab. Jan Kisyński, czł. koresp. PAN

zmarł prof. dr hab. Jan Kisyński, czł. koresp. PAN

Print Friendly, PDF & Email

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Prof. dr hab. Jana Kisyńskiego, czł. koresp. PAN

18 listopada 2022 roku, w wieku 89 lat, odszedł on nas
wybitny lubelski matematyk

Wieloletni członek Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki PAN
Członek korespondent PAU
Jeden z założycieli Oddziału PAN w Lublinie
Członek Komitetu Matematyki PAN, Rady Naukowej Instytutu Matematycznego PAN, Komitetu Agrofizyki PAN,
Honorowy Profesor Politechniki Lubelskiej
Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Członek Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego (AMS)
Członek rzeczywisty Lubelskiego Towarzystwa Naukowego
Laureat Nagrody PTM dla młodych matematyków i Nagrody Głównej PTM im. Stefana Mazurkiewicza

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom
składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy
Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

X