Instytut Agrofizyki PAN dołączył do EPNOE !

Instytut Agrofizyki PAN dołączył do EPNOE !

Print Friendly, PDF & Email

European Polysaccharide Network of Excellence (EPNOE) to stowarzyszenie non-profit promujące badania, edukację i transfer wiedzy między środowiskiem akademickim, przemysłem i społeczeństwem obywatelskim we wszystkich dziedzinach związanych z nauką i technologią polisacharydów.

Grupa prof. Artura Zdunka (Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów-MMB) reprezentujący Instytut Agrofizyki dołączył do sieci EPNOE. Głównym obszarem badań MMB jest wieloskalowa struktura i mechanika roślin, ze szczególnym uwzględnieniem polisacharydów ściany komórkowej roślin i białek arabinogalaktanowych (AGP), ich budowy i funkcji w ścianach komórkowych oraz właściwości w roztworze. Celem jest zapewnienie wysokiej jakości owoców i warzyw, waloryzacja odpadów/produktów ubocznych oraz pozyskanie nowych bioproduktów do zastosowań spożywczych i niespożywczych. MMB bada strukturę i funkcjonalność polisacharydów ściany komórkowej, takich jak pektyny, hemiceluloza i celuloza z owoców i warzyw, innych roślin, odpadów lub mikroorganizmów.

X