Archiwum obron prac doktorskich

Informacje

Archiwum obron prac doktorskich

Print Friendly, PDF & Email

wrzesień 2021

29wrz(wrz 29)12:00(wrz 29)12:00Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Złotko

29wrz(wrz 29)09:00(wrz 29)09:00Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Tomczyk

grudzień 2020

01gru12:0014:00Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Marii Gos-Sokołowskiej

czerwiec 2020

26cze(cze 26)00:00(cze 26)00:00Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Ewy Wnuk

18cze(cze 18)11:00(cze 18)11:00publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Bartłomieja Gackiewicza

wrzesień 2019

30wrz(wrz 30)12:00(wrz 30)12:00publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Diany Gawkowskiej

05wrz(wrz 5)12:00(wrz 5)12:00publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Beczka

luty 2019

18lut(lut 18)09:30(lut 18)09:30publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Niny Bilińskiej-Wielgus

grudzień 2018

13gru(gru 13)09:30(gru 13)09:30PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR INŻ. ANNY AMBROŻEWICZ-NITY

wrzesień 2018

24wrz(wrz 24)10:00(wrz 24)10:00Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Piaseckiej

10wrz(wrz 10)11:15(wrz 10)11:15Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Cybulak

06wrz(wrz 6)11:30(wrz 6)11:30Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Rafalskiej-Przysuchy

kwiecień 2018

24kwi(kwi 24)00:01(kwi 24)00:01PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR JOANNY SIECIŃSKIEJ

20kwi(kwi 20)00:01(kwi 20)00:01PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR WIOLETY STELMACH

17kwi(kwi 17)00:01(kwi 17)00:01PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR ANNY SIEDLISKIEJ

marzec 2018

28mar(mar 28)00:01(mar 28)00:01PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR JACKA PANKA

27mar(mar 27)00:01(mar 27)00:01PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR AGATY GRYTY

październik 2017

05paź(paź 5)00:01(paź 5)00:01PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR ARKADIUSZA KOZIOŁA

czerwiec 2017

08czealldayalldayPubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kamila Skica

maj 2017

26majalldayalldayPubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Pastuszki-Woźniak

luty 2017

28lutalldayalldayPubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Kondrackiej

21lutalldayalldayPubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzata Łukowska

grudzień 2016

17grualldayalldayPubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Cezarego Polakowskiego

09grualldayalldayPubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Jaromin-Gleń

październik 2016

05paźalldayalldayPubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Oszust

03paźalldayalldayPubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Chylińskiej

wrzesień 2016

22wrzalldayalldayPubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny Lalak

20wrzalldayalldayPubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Piotra Bulaka

czerwiec 2016

08czealldayalldayPubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Marii Mierczyńskiej

08cze(cze 8)00:00(cze 8)00:00Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Walkiewicz

kwiecień 2016

19kwi(kwi 19)00:00(kwi 19)00:00Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Oleszek

15kwi(kwi 15)00:00(kwi 15)00:00Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Szerement

05kwialldayalldayPubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Kot

sierpień 2015

20siealldayalldayPubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry Król

kwiecień 2015

20kwialldayalldayPubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Lamorskiej

grudzień 2014

08grualldayalldayPubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Eweliny Paproty

czerwiec 2014

12czealldayalldayPubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Sochan

maj 2014

29majalldayalldayPubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marka Szczepańskiego

09majalldayalldayPubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Adamiak

luty 2014

20lutalldayalldayPubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Piotra Pieczywka

kwiecień 2013

25kwialldayalldayPubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Król

listopad 2012

22lisalldayalldayPubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Patrycji Boguty

22lisalldayalldayPubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mateusza Iwo Łukowskiego

październik 2012

11paźalldayalldayPubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Renaty Jaskulskiej

marzec 2012

15maralldayalldayPubliczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Rafała Kobyłki

grudzień 2011

20grualldayalldayWpływ warunków przechowywania na jakość nasion, wytłoków i śruty rzepakowej

06grualldayalldayWpływ pól magnetycznych i elektromagnetycznych na właściwości fizyczne i skład chemiczny wybranych odmian owoców

wrzesień 2011

19wrzalldayalldayWpływ wieku i składu gatunkowego zadrzewień na procesy denitryfikacji w glebach pod zadrzewieniami i na przyległych polach uprawnych

czerwiec 2011

20czealldayalldayWpływ wilgotności i gęstości na aktywność biologiczną gleby

maj 2011

12majalldayalldayWpływ wielkości i kształtu komórek bulwy ziemniaka na ciemną plamistość pouderzeniową

marzec 2011

28maralldayalldayWybrane właściwości gleb wytworzonych z piasków i ich przestrzenna zmienność w skali pola

listopad 2010

30lisalldayalldayWpływ uprawy tradycyjnej i uproszczonej na warunki wodne i termiczne w glebie pod monokulturą pszenicy

grudzień 2009

09grualldayalldayWłaściwości hydrofilowo-hydrofobowe wybranych gleb Polski

07grualldayalldayWpływ gęstości gleby i ściółkowania na wzrost systemu korzeniowego i części nadziemnych soi

listopad 2009

04lisalldayalldayWydzielanie i pochłanianie tlenku azotu (I) w wybranych glebach mineralnych

październik 2009

27paźalldayalldayWpływ stanu zerodowania gleby płowej wytworzonej z lessu na aktywność biologiczną i plonowanie roślin

26paźalldayalldayWpływ kwasów huminowych na parametry biometryczne i ultra słabą biochemiluminescencję grochu (Pisum sativum L)

wrzesień 2009

01wrzalldayalldayWpływ wilgotności i zasolenia gleby na jej przenikalność dielektryczną wyznaczoną metodą reflektrometrii częstotliwościowej

maj 2009

07majalldayalldayRozpoznawanie i interpretacja uszkodzeń ziarna na drodze analizy obrazów rentgenowskich

styczeń 2009

27styalldayalldayZakres stosowalności nowego typu elektrod jonoselektywnych do oznaczania aktywności potasu w glebie

grudzień 2008

17grualldayalldayWybrane fizyczne i chemiczne właściwości modelowych roślinnych ścian komórkowych

15grualldayalldayPodatność na erozję gleby wytworzonej z lessu w zależności od jej wilgotności i gęstości

październik 2008

21paźalldayalldayModelowanie efektów quasi-statystycznych w złożu ziarna metodą elementów dyskretnych

16paźalldayalldayMetodyczne aspekty wyznaczania rozkładu granulometrycznego gleb mineralnych z wykorzystaniem dyfrakcji laserowej

wrzesień 2008

15wrzalldayalldayWpływ procesu uszlachetniania i warunków przechowywania na wybrane cechy jakościowe wytłoku rzepakowego

październik 2007

04paźalldayalldayWykorzystanie parametrów optycznych do charakterystyki ekstraktów torfowych

wrzesień 2005

30wrzalldayalldayMożliwości usuwania azotanów(V) z wód ściekowych przemiennie drogą sorpcji i denitryfikacji z wykorzystaniem materiałów odpadowych

26wrzalldayalldayIloraz naporu roślinnych materiałów sypkich

sierpień 2005

26siealldayalldayWpływ warstwowego zagęszczenia gleby na wzrost i funkcjonowanie korzeni pszenicy

czerwiec 2005

27czealldayalldayCharakterystyki mechaniczne wybranych materiałów sypkich pochodzenia roślinnego

13czealldayalldayModelowe badania pola temperatury w profilu glebowym z lokalnym zaburzeniem własności cieplnych

listopad 2004

22lisalldayalldayThe concept of soil-solution transfer function

czerwiec 2004

21czealldayalldayPrzemiany azotu a potencjał oksydoredukcyjny w glebie nawadnianej oczyszczonymi ściekami

X