Bawanko G.

Bawanko G.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2013, Effect of the particle size of rubble on the content of heavy metals in the soil, 2013, 76-76
  2. 2008, Modelowe badania nad zanieczyszczeniem gleb miejskich metalami ciężkimi., 2008
  3. 2007, Wpływ niektórych odpadów pobudowlanych na aktywność biologiczną gleby., 2007
X