Ciepiel Jarosław

Ciepiel Jarosław

Print Friendly, PDF & Email
Department of Agricultural Microbiology,
Institute of Soil Science and Plant Cultivation
State Research Institute, Pulawy, Poland;
ul. Czartoryskich 8, 24
100 Puławy

Publikacje pracownika

  1. 2018, Microbial activity in soils under fast-growing tree Paulownia plantations in Poland, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego”, Rzeszów, 11-13.09.2018 r., str. 217
  2. 2018, Właściwości mikrobiologiczne gleby pod uprawą drzew Paulownia elongata x Paulownia fortunei w Polsce, Konferencja naukowa „Bioróżnorodność funkcjonalna gleb Polski”, IUNG Puławy, 18-19.10.2018 r., str. 101
X