Majewska Małgorzata

Majewska Małgorzata

Print Friendly, PDF & Email

Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej, UMCS, Lublin

Publikacje pracownika

  1. 2023, Zmienność fizjologiczna mikroorganizmów zasiedlających glebę uprawną pobraną spod monokultury rzodkiewki (Raphanus sativus var. sativus), 55 jubileuszowa konferencja mikrobiologiczna „Mikrobiologia w badaniach środowiskowych – rys historyczny i perspektywy na przyszłość”, Puławy, 14-15 września 2023 r., 87-87
X