Masłowski J.

Masłowski J.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2001, Changes in the surface properties of the young sieve roots after 24h aluminium stress., International Agrophysics, 2001, 15, 3, 201-206
  2. 2000, Wpływ glinu na właściwości powierzchniowe korzeni czterodniowych siewek zbóż., 2000
X