Narkiewicz-Michałek Jolanta

Narkiewicz-Michałek Jolanta

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2017, Alpha-tocopherol in CTAB/NaCl systems — The light scattering studies, Journal of Molecular Liquids, 233: 15-22
  2. 2017, Effect of α-tocopherol on the properties of microemulsions stabilized by the ionic surfactants, Journal of Molecular Liquids, 236: 117-123
  3. 2017, Badania aktywności antyutleniajęcej kwasów fenolowych w układach micelarnych, 60. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław 17-21.09.2017, str. 869
  4. 2017, Stabilność układu olejek cynamonowy/ramnolipid/NaCl o różnej wartości fazy wodnej, 60. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław 17-21.09.2017, str. 1051
  5. 2016, Wielkość i ładunek powierzchniowy cząstek w układach SDS/pentanol/witamina E o różnym stosunku o/w, 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23.09.2016 r., S10P04, 300-300
  6. 2016, Wpływ stężenia elektrolitu na wielkości i właściwości elektrokinetyczne w roztworze kationowego surfaktanta zawierającym witaminę E., 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23.09.2016 r., S10K07, 298-298
  7. 2016, The physicochemical properties of CTAB solutions in the presence of α-tocopherol, Journal of Molecular Liquids, 222: 463-470
  8. 2013, Use of a Dynamic Light Scattering Technique for SDS/Water/Pentanol Studies, Journal of Dispersion Science and Technology, 2013, 34(4): 566-574
X