Rutkowska Agata

Rutkowska Agata

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2014, Effects of chemicals used in cultivation of rapeseed on the microorganisms and their activity in soill / Wpływ środków chemicznych stosowanych w uprawie rzepaku na mikroorganizmy i ich aktywność w glebie., Acta Agrophysica Monographiae , 2014, (3): 1-118
  2. 2013, Changes in soil microbial activity and functional diversity after application of metconazole for plants protection, 2013
  3. 2013, The effects of diquat dibromide on soil microbial activity and functional diversity, 2013
  4. 2012, Effect of new lines of winter wheat on microbiological activity in a grey-brown podzolic soil., International Agrophysics, 2012, 26(1): 33-38
  5. 2011, Characterization of fungal community structure in the municipal sewage sludge, 2011, 107-107
  6. 2011, Właściwości mikrobiologiczne gleby pod uprawą pszenicy ozimej w systemach ekologicznym i konwencjonalnym., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 245-254
  7. 2009, Właściwości Fizyczne i Biochemiczne Materiałów Roślinnych., Właściwości Fizyczne i Biochemiczne Materiałów Roślinnych., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, str. całości 1-258, l. ark. wyd. 22,61-258
  8. 2009, Aktywność enzymatyczna w glebie nawożonej osadem ściekowym., 2009
X