Jezierska-Tys Stefania

Jezierska-Tys Stefania

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2017, Assessment of microbiological and biochemical properties of dairy sewage sludge, International Journal of Environmental Science and Technology, 14 (4): 679–688
 2. 2015, Occurrence, Detection, and Molecular and Metabolic Characterization of Heat-Resistant Fungi in Soils and Plants and Their Risk to Human Health., Advances in Agronomy, 132: 161-204
 3. 2014, Effects of chemicals used in cultivation of rapeseed on the microorganisms and their activity in soill / Wpływ środków chemicznych stosowanych w uprawie rzepaku na mikroorganizmy i ich aktywność w glebie., Acta Agrophysica Monographiae , 2014, (3): 1-118
 4. 2014, Soil Microbial Functional and Fungal Diversity as Influenced by Municipal Sewage Sludge Accumulation., International Journal of Environmental Research and Public Health, 2014, 11(9): 8891-8908
 5. 2014, Soil microorganisms´ response to Reglone 200 SL / Reakcja mikroorganizmów glebowych na Reglone 200 SL., Acta Agrophysica, 2014, 21(2): 153-164
 6. 2013, The characterization of nitrifying bacteria community in soil rhizosphere after mineral and organic (dairy sewage sludge) fertilization, 2013, 110-110
 7. 2013, Changes in soil microbial activity and functional diversity after application of metconazole for plants protection, 2013
 8. 2013, The effects of diquat dibromide on soil microbial activity and functional diversity, 2013
 9. 2012, Effect of new lines of winter wheat on microbiological activity in a grey-brown podzolic soil., International Agrophysics, 2012, 26(1): 33-38
 10. 2011, Agricultural utilisation of dairy sewage sludge: Its effect on enzymatic activity and microorganisms of the soil environment., African Journal of Microbiology Research, 2011, 5(14)(14): 1755-1762
 11. 2010, Różnorodność mikroorganizmów środowiska glebowego., Postępy Mikrobiologii, 2010, 40(1): 47-58
 12. 2010, Microalgae for biofuels production and environmental applications: A review., African Journal of Biotechnology, 2010, 9(54): 9227-9236
 13. 2010, Populations of selected microbial and fungal species growing on the surface of rape seeds following treatment with desiccants or plant growth regulators., Journal of Toxicology and Environmental Health-Part A, 2010, Part A, 73: 17, 1230-1235
 14. 2010, Microbiological hazards resulting from application of dairy sewage sludge: effects on occurrence of pathogenic microorganisms in soil., Journal of Toxicology and Environmental Health-Part A, 2010, Part A, 73: 17, 1194-1201
 15. 2009, Seasonal changes in microbial activity of brown soil fertilised with dairy sewage sludge, Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A, 2009, 16(5/6): 575-582
 16. 2009, Impact of dairy sewage sludge on enzymatic activity and inorganic nitrogen concentrations in the soils, International Agrophysics, 2009, 23(1): 31-37
 17. 2009, Liczebność mikroorganizmów w glebie nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich na tle nawożenia mineralnego, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 535, 153-161
 18. 2009, Znaczenie enzymów w badaniach jakości gleb – aktywność enzymatyczna gleby brunatnej nawożonej mineralnie i organicznie., Zasoby i Kształtowanie Środowiska Rolniczego. Agrofizyczne Metody Badań., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe RNA, Rozdział 8103-118
 19. 2009, Występowanie i znaczenie drobnoustrojów środowiska glebowego – aktywność mikrobiologiczna gleby płowej wzbogaconej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich i słomą., Zasoby i Kształtowanie Środowiska Rolniczego. Agrofizyczne Metody Badań., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe RNA, Rozdział 791-102
 20. 2009, Mikrobiologia rolnicza. Przewodnik do ćwiczeń., Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 2009, (l. ark. wyd.9,5): 1-130
 21. 2009, Biological indicators of soil quality after application of dairy sewage sludge., Environment Protection Engineering, 2009, Vol. 35, No. 4, 49-61
 22. 2009, Changes in microbiological activity of soils fertilised with varied doses of sludge from a dairy sewage treatment plant., Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A, 2009, Vol. 16, No. 10, 1273-1282
 23. 2009, Algi – energia jutra (Biomasa, biodiesel) – artykuł przeglądowy., Acta Agrophysica, 2009, 168, Vol. 13(3), 627-638
 24. 2009, Aktywność enzymatyczna w glebie nawożonej osadem ściekowym., 2009
 25. 2008, Zmiany aktywności mikrobiologicznej gleby brunatnej pod uprawą pszenicy ozimej w różnych latach oddziaływania osadu z oczyszczalni ścieków mleczarskich, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 2008, LXIII(1): 118-132
 26. 2008, Wpływ Roundupu na liczebność bakterii i grzybów proteolitycznych oraz aktywność proteazy., 2008
 27. 2008, Termin stosowania Reglone a aktywność proteolityczna gleby pod uprawą rzepaku., 2008
 28. 2008, Aktywność proteolityczna gleby w zależności od terminu stosowania środka chemicznego Basta w uprawie rzepaku., 2008
 29. 2008, Wybrane właściwości mikrobiologiczne gleby płowej nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich., 2008
 30. 2008, Wpływ desykantów i regulatorów wzrostu na nasilenie amonifikacji i nitryfikacji w glebie pod uprawę rzepaku., 2008
 31. 2008, Charakterystyka mikrobiologiczna nasion rzepaku poddanych działaniu wybranych desykantów i regulatorów wzrostu., 2008
 32. 2008, Ocena wybranych właściwości mikrobiologicznych gleby brunatnej i płowej w warunkach zróżnicowanego nawożenia osadem ścieków mleczarskich., 2008
 33. 2008, Sezonowe zmiany aktywności mikrobiologicznej gleby brunatnej na nawożonej osadem ścieków mleczarskich., 2008
 34. 2008, Biologiczne wskaźniki jakości gleby nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich., 2008
 35. 2008, Biochemical and microbiological characterization of soil microbial community under fertilization with dairy sewage sludge and farmyard manure., Geophysical Research Abstracts, Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008r., Vol. 10
 36. 2008, Badania nad wpływem osadu z oczyszczalni ścieków mleczarskich na aktywność mikrobiologiczną i biochemiczną gleby., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2008, (160, (3)): 1-147
 37. 2008, Influence of fertilizaton with dairy sewage sludge sanitized with coal fly ash on microbiological activity and concentration of heavy metals in hrey-brown podzolic soil., Journal of Elementology, 2008, 13(4): 535-544
 38. 2008, Effect of sewage sludge on selected microbiological and biochemical indices of soil fertility in view of domestic and world wide studies: a review., Acta Agrophysica, 2008, 162, Vol. 12(2), 393-407
 39. 2008, Microbiological indices of soil quality fertilized with dairy sewage sludge., International Agrophysics, 2008, Vol. 22, No. 3, 215-219
 40. 2008, Emission of carbon dioxide from sulfated brown soil enriched with cellulose., Polish Journal of Environmental Studies, 2008, Vol. 17,1B, 227-230
 41. 2007, The influence of selected desicant and plant growth regulator on selected groups of microorganisms on the surface of rapeseeds., 2007, 246
 42. 2007, The influence of the maturity regulators on the number of selected microorganisms groups settling rapeseed’s surface., 2007, 324-326
X