Smagieł Radosław

Smagieł Radosław

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2021, Studies on the Mechanism of Cu(II) Ion Sorption on Purolite S 940 and Purolite S 950, Materials, 14(11), 2915 str1-16; DOI:10.3390/ma14112915
  2. 2020, Biologicznie aktywne peptydy otrzymane w wyniku enzymatycznej hydrolizy białka sojowego, VII Ogólnopolska konferencja naukowa INNOWACJE W PRAKTYCE z IX Wystawą Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii, Lublin, polska, 20.10.2020 r.,
X