Zimoń Agnieszka

Zimoń Agnieszka

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2008, Influence of application of chemical agents (growth and ripening regulators) on the yielding of rapeseed., 2008
  2. 2006, Aktywność enzymów w procesie amonifikacji w glebie z dodatkiem azotowych substancji organicznych, Acta Agrophysica, 2006,139, 8(1), 23-33
  3. 2006, Aktywność enzymów biorących udział w mineralizacji azotu organicznego w glebie pod różnymi roślinami., Acta Agrophysica, 2006, 135, 7(4), 1035-1041
X