Studenci i Absolwenci kierunków przyrodniczych i pokrewnych

Studenci i Absolwenci kierunków przyrodniczych i pokrewnych

Print Friendly, PDF & Email

Praktyki. Aktualne oferty praktyk.

Aktualne oferty praktyk

 

1. Praktyki (3-4 tygodnie) w Zakładzie Badań Systemu Gleba – Roślina, obejmujące:

– wykonywanie pomiarów długości oraz powierzchni części nadziemnych i podziemnych roślin,
– wykonanie pomiarów świeżej i suchej masy części nadziemnych i podziemnych roślin,
– oznaczanie Relative Water Content,
– wykonywanie pomiarów intensywności fotosyntezy oraz aparatów szparkowych,
– przygotowanie i prowadzenie doświadczenia w kulturze hydroponicznej.

Oferta skierowana jest do studentów/studentek minimum 2 roku studiów pierwszego stopnia oraz absolwentów/absolwentek kierunków: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska lub kierunków pokrewnych.

Więcej informacji udziela Mgr Joanna Siecińska: j.wrobel@ipan.lublin.pl

Praktyki – jak aplikować?

 

Jeżeli jesteś zainteresowany aplikowaniem do odbycia praktyk w naszym Instytucie, powinieneś:

  1. Wybrać zakład/laboratorium, w którym chcesz odbyć praktyki – szczegółowe opisy dostępne na naszej stronie internetowej.
  2. Skontaktować się z Kierownikiem Zakładu lub Opiekunem Laboratorium, w celu uzyskania wstępnej zgody na odbycie praktyk.
  3. Przedłożyć w Sekretariacie Instytutu podanie o praktyki wraz z dwoma egzemplarzami umowy o praktyki wystawionej przez uczelnię lub biuro karier.

 

Istnieje również możliwość odbycia stażu absolwenckiego płatnego ze środków urzędu pracy.

Z dniem 24 marca 2014 roku zawieszamy przyjmowanie wniosków o odbycie stażu absolwenckiego.

W przypadku wznowienia naboru odpowiednia informacja pojawi się na stronie internetowej Instytutu.

Szczegółowych informacji udziela:
Anna Wiśniewska, tel. 81 744 50 61 w. 108, e-mail: a.wisniewska@ipan.lublin.pl

X