Laboratorium Właściwości Fizycznych Owoców i Warzyw

Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Laboratorium Właściwości Fizycznych Owoców i Warzyw

Opiekun: dr Dariusz Wiącek

e-mail: d.wiacek@ipan.lublin.pl

 

Profil badań:

  • Opracowywanie fizycznych metod oceny jakości owoców i warzyw
  • Badania właściwości mechanicznych materiałów roślinnych w warunkach obciążeń statycznych i dynamicznych
  • Badania barwy materiałów roślinnych

Analizy:

  • Ocena porównawcza właściwości mechanicznych płodów rolnych, wyznaczanie parametrów wytrzymałościowych materiałów istotnych w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym
  • Badania porównawcze właściwości mechanicznych owoców, warzyw, nasion i pędów kwiatów
  • Badania, analiza i ocena barwy materiałów pochodzenia rolniczego
  • Wpływ technologii rolniczych zbioru, transportu, magazynowania oraz czasu składowania owoców i warzyw na właściwości optyczne ich powierzchni
X