Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Aparatura

Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 6022

 • Badanie wytrzymałości materiałów w warunkach obciążeń statycznych
 • Testy osiowe: ściskania, rozciągania, zginania, pełzania i relaksacji naprężeń
 • Wyznaczanie: siły, deformacji, energii i modułu sprężystości badanych materiałów
 • Prędkość robocza 0-1000 mm/min, zakres siły 10 kN (dokładność 0,1%), przestrzeń robocza 1635 mm (dokładność 0,01 mm)

Przykłady zastosowań:

 • Badania modelowe, ocena wytrzymałości, analiza: sprężystości, płynięcia i relaksacji naprężeń materiałów, w tym: roślinnych, zwierzęcych, mleczarskich, budowlanych, stomatologicznych
 • Ocena porównawcza właściwości mechanicznych płodów rolnych, wyznaczanie parametrów wytrzymałościowych elementów konstrukcyjnych maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym

Maszyna wytrzymałościowa INSTRON 8872

 • Badanie wytrzymałości materiałów w warunkach obciążeń statycznych i  dynamicznych
 • Testy osiowe: ściskania, rozciągania, łamania, pełzania, płynięcia, zmęczeniowe i cykliczne
 • Zakres siły 25 kN, skok roboczy 50 mm, częstotliwość do 50 Hz

 

Przykłady zastosowań:

 • Badania modelowe, zmęczeniowe, ocena wytrzymałości,  analiza sprężystości, płynięcia i pełzanie dowolnych materiałów w warunkach obciążeń statycznych i dynamicznych
 • Badania porównawcze właściwości mechanicznych jabłek, malin, pędów kwiatów i rzepaku

Kolorymetr odwzorowujący Lovibond CAM-System 500

 • Urządzenie ocenia wygląd rejestrując obraz z rozdzielczością 752 x 582 pikseli i zapisując każdy piksel w postaci składników RGB
 • Ekran o profilu czasowym umożliwia wychwycenie sekwencji obrazów w ustalonych interwałach oraz odtworzenie w trybie on-line
 • System przydatny w ocenie niejednorodnej lub zmiennej barwy obiektów badań, których nie można zmierzyć przy użyciu konwencjonalnych spektrofotometrów. Umożliwia rejestracje całego  obrazu lub potrzebnych obszarów (powierzchni) próbki
 • Rozmiar próbki  240 x 180 x 120 mm
 • Czas pomiaru 1 – 2 s.
 • Nie kontaktowa technika stosowana w przyrządzie powoduje, że na wynik pomiaru nie wpływa konsystencja i faktura produktu
 • Możliwości pomiaru wielkości i kształtu

Przykłady zastosowań:

 • Badania, analiza i ocena barwy dowolnych materiałów
 • Badanie jakości produktów, w tym owoców i warzyw. Ilościowa ocena barwy i wyglądu – system kontroli jakości, umożliwiający użytkownikowi podjęcie decyzji, czy produkt spełnia wymagane kryteria barwy i wyglądu lub posiada istotne wady

Kolorymetr Supercolor Braive model 6016

 • Instrumentalny pomiar barwy w zakresie widzialnego światła odbitego  w opracowanym przez CIE systemie barwy L*a*b*
 • Przestrzeń pomiarowa o średnicy 11 mm
 • Urządzenie może być wykorzystane zarówno w badaniach laboratoryjny jak i polowych

Przykłady zastosowań:

 • Badania wpływu agrotechniki, zbioru, transportu, przechowywania oraz obrotu owoców i warzyw na właściwości optyczne skórki i ich zmiany
 • Ocena i klasyfikacja jakościowa świeżych oraz przetworzonych owoców i warzyw
X