Fedotov G.N.

Fedotov G.N.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2013, Transformation of the structural organization of clay sediments and soils under the impact of polyelectrolytes, Eurasian Soil Science, 2013, 46(8): 897-907
  2. 2010, Izmienienje swojstw gliniastych minerałow i poczw pro pogłoszczenii organiczeskich wieszczestw razlicznoj prirody. W: „Biosfernyje Funkcji Poczwiennowo Pokrywa”, 2010, 187-189
  3. 2010, Influence of electrolytes on the formation of structure of clay minerals, 2010
X