Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych

Badania

Profil badań:

  • Właściwości fizykochemiczne materiałów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego używanych jako wsad w procesach fermentacji metanowej
  • Właściwości fizykochemiczne odpadów pochodzących z procesu fermentacji metanowej
  • Badanie fizykochemicznych właściwości osadów przeznaczonych do recyklingu
  • Badanie możliwości zastosowania osadów pofermentacyjnych w rolnictwie i oceny zawartości składników toksycznych wprowadzanych do żywności i środowiska
  • Wykorzystanie powierzchni właściwej do charakterystyki porowatych ciał stałych, monitoringu stanu środowiska glebowego i przebiegu produkcji preparatów z osadu pofermentacyjnego
  • Struktura porowata osadu pofermentacyjnego oraz gotowych produktów (nawozy, składniki podłoży szklarniowych itp.)
  • Zawartość węgla i jego dostępność, analiza związków organicznych w osadzie i w wodzie, rozpuszczalne związki organiczne
  • Stan koloidalny osadów
X