Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych

Aparatura

Analizator cząsteczek

 • Analizator określający wielkość cząstek w oparciu o zjawisko ich sedymentacji
 • Zakres wielkości mierzonych cząstek od 5 nm do 100 µm
 • Dokładność pomiaru 0.5%
 • Rozdzielczość 5%
 • Maksymalna prędkość wirowania 24000 rpm
 • Pomiar możliwy w rozpuszczalnikach organicznych i nieorganicznych
 • Możliwy pomiar cząstek lżejszych niż rozpuszczalnik
 • Możliwe pomiary roztworów zawierających mieszaniny cząstek o różnych rozmiarach

Zestaw do HPLC

 • Detektor UV-VIS z matrycą diodową
  • zakres długości fali 190-800 nm
  • możliwość zbierania danych z jednej długości fali lub wykonania widma
 • Detektor fluorescencyjny
  • zbieranie danych z prędkością do 200Hz
  • zakres pomiarowy 220-700 nm
  • najniższa limity detekcji Raman S / N: > 550
 • Detektor wyładowań koronowych – zakres pomiarowy od ng do µg – prężność par analizowanych substancji poniżej 10-5 hPa
 • Detektor konduktometryczny
  • zakres pomiarowy mg/L
  • analiza ilościowa i jakościowa: fluorki, aceton, chlorki, azotyny, azotany, bromki, fosforany, siarczany.
 • Zastosowanie w badaniach żywności, leków, kosmetyków, wody, roztworu glebowego, substancji pochodzenia roślinnego

Mineralizator mikrofalowy

 • Wyposażony jest w generatory mikrofal (magnetony), które generują mikrofale z częstotliwością 2,45 GHz powodując bezpośrednie ogrzewanie próbek
 • Umożliwia szybkie i pełne roztwarzanie próbek organicznych i nieorganicznych pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury
 • Obszarem zastosowań jest wysokociśnieniowy rozkład na mokro próbek przed oznaczeniem w nich pierwiastków śladowych techniką AAS, ICP-AES lub ICP-MS, wykonywany podczas analiz środowiskowych, żywności, napojów, w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.
X