Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych

Oferta usług

Analiza rozmiarów cząstek zawiesin koloidalnych

 

 

Analizator czastek L.O.T.-Oriel GmbH & Co. KG

 

 • Analizator określający wielkość cząstek w oparciu o zjawisko ich sedymentacji
 • Zakres wielkości mierzonych cząstek od 5 nm do 100 µm
 • Dokładność pomiaru 0.5%
 • Rozdzielczość 5%
 • Maksymalna prędkość wirowania 24000 rpm
 • Pomiar możliwy w rozpuszczalnikach organicznych i nieorganicznych
 • Możliwy pomiar cząstek lżejszych niż rozpuszczalnik
 • Możliwe pomiary roztworów zawierających mieszaniny cząstek o różnych rozmiarach

Mineralizacja próbek osadów, gleb, roślin, materiałów spożywczych metodą mikrofalową

 

 

Mineralizator mikrofalowy ANTON PAAR

 

 • Wyposażony jest w generatory mikrofal (magnetony), które generują mikrofale z częstotliwością 2,45 GHz powodując bezpośrednie ogrzewanie próbek
 • Umożliwia szybkie i pełne roztwarzanie próbek organicznych i nieorganicznych pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury
 • Obszarem zastosowań jest wysokociśnieniowy rozkład na mokro próbek przed oznaczeniem w nich pierwiastków śladowych techniką AAS, ICP-AES lub ICP-MS, wykonywany podczas analiz środowiskowych, żywności, napojów, w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.

Analizy HPLC wód, roztworów oddzielonych znad osadów i ekstraktów

 

 

Zestaw do HPLC, Dionex

 

 • Detektor UV-VIS z matrycą diodową
  • zakres długości fali 190-800 nm
  • możliwość zbierania danych z jednej długości fali lub wykonania widma
 • Detektor fluorescencyjny
  • zbieranie danych z prędkością do 200Hz
  • zakres pomiarowy 220-700 nm
  • najniższa limity detekcji Raman S / N: > 550
 • Detektor wyładowań koronowych
  • zakres pomiarowy od ng do µg
  • prężność par analizowanych substancji poniżej 10-5 hPa
 • Detektor konduktometryczny
  • zakres pomiarowy mg/L
  • analiza ilościowa i jakościowa: fluorki, aceton, chlorki, azotyny, azotany, bromki, fosforany, siarczany.
 • Zastosowanie w badaniach żywności, leków, kosmetyków, wody, roztworu glebowego, substancji pochodzenia roślinnego.

Podstawowe pomiary fizykochemiczne próbek osadów, gleb i roślin

 

 • Odczyn
 • Sucha masa
 • Popielność
 • Zawartość węgla całkowitego i organicznego
 • Zawartość metali
X