Dobrzański Bohdan

Dobrzański Bohdan

Print Friendly, PDF & Email
Prof. DSc Dobrzański Bohdan
Room: B121
E-mail: b.dobrzanski@ipan.lublin.pl
Phone: (81) 744 50 61 w. 163

Department and laboratory

Department: Department of Physical Properties of Plant Materials

Laboratory: Laboratory of Physical Properties of Fruits and Vegetables

Other information

 

Education (dates, degrees, universities):

 • 1997    MSc in Agricultural Sciences
  Faculty of Agriculture, University of Agriculture in Lublin, Poland
 • 1990    PhD in Agricultural Sciences (Agronomy-Agrophysics)
  Institute of Agrophysics PAS, Lublin, Poland
 • 1999    Habilitation in Agricultural Sciences (Agronomy-Agrophysics)
  Institute of Agrophysics PAS, Lublin, Poland
 • 2004    Professor in Agricultural Sciences
  Institute of Agrophysics PAS, Lublin, Poland

Memberships:

 • 1997    European Society of Agricultural Engineers
 • 1980    International Society for Horticultural Science
 • 1986-2002    International Union of Soil Science
 • 1994    International Society of Food Physics
 • 1997    American Geographical Society
 • 1986    Polish Society of Soil Science
 • 1993    Polish Society of Agricultural Engineering
 • 1996    Polish Society of Agrophysics
 • 1999    Committee of Agrophysics of the Polish Academy of Sciences
 • 2002    Committee on Agriculture Sciences of the Polish Academy of Sciences, Branch in Lublin
 • 1999    Foundation for the Development of Agrophysical Sciences

Scholarships and fellowships:

 • 1979 Institute of Quedlinburg, Germany
 • 1980 University of Guelph, Canada
 • 1981 Technical University of Madrid, Spain
 • 1992 University of Saskatoon, Canada
 • 1993 Institute of Soil Science, Chinese Academy of Sciences, Nanjing, China
 • 1997 Davis University, California, USA

Publications

 1. 2021, Thermodynamic Evaluation of the Forced Convective Hybrid-Solar Dryer during Drying Process of Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) Leaves, Energies, 14,5835, str. 1-16, DOI: 10.3390/en14185835
 2. 2020, Potato Starch Utilization in Ecological Loose-Fill Packaging Materials-Sustainability and Characterization, Materials , 13(6), 1390; DOI: 10.3390/ma13061390
 3. 2020, Detection and Differentiation of Volatile Compound Profiles in Roasted Coffee Arabica Beans from Different Countries Using an Electronic Nose and GC-MS, Sensors, 20(7), 2124; DOI: 10.3390/s20072124
 4. 2019, Impact of xanthan gum addition on phenolic acids composition and selected properties of new gluten-free maize-field bean pasta, Open Chemistry, 17(1), str. 587–598, DOI: 0.1515/chem-2019-0075
 5. 2017, Breaking tester for examining strength of consolidated starch, International Agrophysics, Vol. 31(2): 251-258
 6. 2017, Banany. Produkcja i Handel, Wyd. FRNA Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych; ISBN: 978-83-60489-23-9, str. 1-212
 7. 2016, Breaking tester for examining strength of consolidated starch, V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r. , str. 136
 8. 2016, Pineapple. Quality and Properties., FRNA Foundation for Development of Agrophysical Research,
 9. 2016, Banana Production. Quality and Properties, Red. Justyna Wieniarska; Wyd. KA PAN, Wyd. Nauk. FRNA; ISBN: 978-83-60489-20-8;, str. 1 -106
 10. 2014, ICO Statistics on Coffee., Komitet Agrofizyki PAN//Wydawnictwo Naukowe FRNA, 2014, 1-632
 11. 2014, Two Centuries of Coffee Markets and Trade., FRNA Foundation for Development of Agrophysical Research, 2014, ISBN: 978-83-60489-27-7, str. całości 1-418, l.ark.wyd. 15,8(nośnik CD-BOOK): 1-418
 12. 2014, Ananasy produkcja i wartość odżywcza., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2014, ISBN: 978-83-60489-26-0, str. całości 1-152, l.ark.wyd. 12,4(nośnik CD-BOOK): 1-152
 13. 2013, Coffee Markets & Trade, FRNA Foundation for Development of Agrophysical Research, 2013, ISBN: 978-83-60489-22-2, str. całości 1-364, l.ark.wyd. 23,1(nośnik CD-BOOK): 1-364
 14. 2013, Physical Properties of Seeds in Technological Processes, Advances in Agrophysical Research, 2013, (Rozdz.): 269-294
 15. 2013, Introduction to Scientific Discipline Agrophysics — History and Research Objects, Advances in Agrophysical Research, 2013, (Rozdz.): 3-14
 16. 2012, Modelowanie geometryczne roślinnych obiektów sferycznych., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2012, ISBN: 978-83-60489-18-5, str. całości 1-55, l.ark.wyd. 13,8(nośnik CD-BOOK): 1-155
 17. 2012, Regulacje prawne niemieckiego i polskiego rynku biopaliw, 2012, 87-88
 18. 2012, Ocena barwy skórki jabłek klonów odmiany Braeburn, 2012
 19. 2012, Sektor biopaliw w Polsce i Niemczech oraz regulacje prawne, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2012, 151-154
 20. 2011, Avocado Marets & Trade., FRNA Foundation for Development of Agrophysical Research, 2011, ISBN: 978-83-60489-21-5, str. całości 1-186, l.ark.wyd. 14,8(nośnik CD-BOOK): 1-186
 21. 2011, Avocado Varieties and hybrids., FRNA Foundation for Development of Agrophysical Research, 2011, ISBN: 978-83-60489-19-2, str. całości 1-277, l.ark.wyd. 12,4(nośnik CD-BOOK): 1-277
 22. 2011, Właściwości mechaniczne jabłek po przechowywaniu – ocena klonów odmiany Braeburn, 2011, 74-74
 23. 2011, Fizyczne metody oceny jakości owoców, 2011, 18-21
 24. 2010, Wpływ warunków przechowywania a właściwości optyczne skórki jabłek odmiany Braeburn Hillwell, Wpływ Procesów Technologicznych na Właściwości Materiałów i Surowców Roślinnych, 2010, (Rozdz. 13): 155-167
 25. 2010, Vibrations and apple damage in transport., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
 26. 2010, Efficiency of the transport techniques and vehicles used in orchard, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
 27. 2009, Apple quality., FRNA Foundation for Development of Agrophysical Research, 2009, ISBN: 83-60489-15-4, str. całości 1-153, l.ark.wyd. 9,31-153
 28. 2009, Śliwki, właściwości fizyczne, produkcja a jakość., Właściwości Fizyczne i Biochemiczne Materiałów Roślinnych., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe RNA, Rozdział 8135-146
 29. 2009, Mierniki pomiaru jędrności owoców – Mechaniczne właściwości w zakresie odkształceń sprężystych., Właściwości Fizyczne i Biochemiczne Materiałów Roślinnych., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 259-68
 30. 2009, Problemy pomiaru mechanicznych właściwości owoców w aspekcie oceny ich jędrności., Właściwości Fizyczne i Biochemiczne Materiałów Roślinnych., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 115-58
 31. 2009, Właściwości Fizyczne i Biochemiczne Materiałów Roślinnych., Właściwości Fizyczne i Biochemiczne Materiałów Roślinnych., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, str. całości 1-258, l. ark. wyd. 22,61-258
 32. 2009, Ochrona i i wartość użytkowa gleb., Ochrona i Wartość Użytkowa Gleb. Właściwości Fizyczne, Chemiczne i Biologiczne., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe RNA, Rozdział 19-28
 33. 2009, Zasoby i Kształtowanie Środowiska Rolniczego. Agrofizyczne Metody Badań., Zasoby i Kształtowanie Środowiska Rolniczego. Agrofizyczne Metody Badań., 2009, str. całości 1-192, l. ark. wyd. 15,8
 34. 2009, Ochrona i Wartość Użytkowa Gleb. Właściwości Fizyczne, Chemiczne i Biologiczne., Ochrona i Wartość Użytkowa Gleb. Właściwości Fizyczne, Chemiczne i Biologiczne., 2009, str. całości 1-196, l. ark. wyd. 16,1
 35. 2009, Coffee Quality and Properties, FRNA Foundation for Development of Agrophysical Research, 2009, ISBN: 978-83-60489-16-1, str. całości 1-184, l.ark.wyd. 12,3(nośnik CD-BOOK): 1-184
 36. 2009, Znaczenie i wykorzystanie na cele spożywcze kukurydzy cukrowej, wartość żywieniowa, odmiany i przepisy., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2008, "Metody Fizyczne Diagnostyki Surowców Roślinnych i Produktów Spożywczych". Rozdział 19, 241-262
 37. 2009, Produkcja śliwek, wymagania i ocena jakości., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2009, "Właściwości Fizyczne Surowców Roślinnych Ziarno, Owoce, Surowce Energetyczne". Rozdział 16, 225-236
 38. 2009, Pomiar odkształcenia i modułu sprężystości owoców – mierniki jędrności., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2009, "Właściwości Fizyczne Surowców Roślinnych Ziarno, Owoce, Surowce Energetyczne". Rozdział 15, 215-224
 39. 2009, Mechaniczne właściwości tkanki owoców a jędrność jabłek., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2009, "Właściwości Fizyczne Surowców Roślinnych Ziarno, Owoce, Surowce Energetyczne". Rozdział 14, 171-214
 40. 2009, Produkcja sadownicza w rolnictwie ekologicznym., Zasoby i Kształtowanie Środowiska Rolniczego. Agrofizyczne Metody Badań., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 8119-140
 41. 2009, Optyczna ocena obicia jabłek odmiany Jonagold., 2009
 42. 2009, Agrofizyka – polska specjalność i dyscyplina naukowa., 2009
 43. 2009, Odporność jabłek wybranych odmian na obicia., 2009
 44. 2009, Identyfikacja optyczna uszkodzeń powstałych w czasie transportu i przeładunku jabłek., 2009
 45. 2008, Metody Fizyczne Diagnostyki Surowców Roślinnych i Produktów Spożywczych., Metody Fizyczne Diagnostyki Surowców Roślinnych i Produktów Spożywczych., 2008, str. całości 1-272, l. ark. wyd. 21,3
 46. 2008, Fizyczne metody detekcji barwy owoców i warzyw w diagnostyce jakości produktów ogrodniczych., Metody Fizyczne Diagnostyki Surowców Roślinnych i Produktów Spożywczych., 2008, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe RNA, Rozdział 115-26
 47. 2008, Zastosowanie metody dyfrakcji laserowej do oceny wielkości cząstek produktów spożywczych na przykładzie kawy., 2008
 48. 2008, Zmiany barwy powierzchni jabłek po obiciu., 2008
 49. 2008, Metoda optyczna identyfikacji uszkodzeń jabłek., 2008
 50. 2008, Rozwój dyscypliny rolą Komitetu Agrofizyki PAN., 2008
 51. 2008, Influence of packing method on colour perception improving the appearance of friuts and vegetables., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, Vol. 54, 97-103
 52. 2007, Właściwości Geometryczne Mechaniczne i Strukturalne Surowców i Produktów Spożywczych., Właściwości Geometryczne Mechaniczne i Strukturalne Surowców i Produktów Spożywczych, 2007, str. całości 1-240, l. ark. wyd. 20,41-240
 53. 2007, Powłoki chitozanowe jako dodatki funkcjonalne w produkcji suszonych jabłek., Właściwości Fizyczne Suszonych Surowców i Produktów Spożywczych, 2007, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 16175-190
 54. 2007, Analiza struktury okrywy nasion soi, grochu i soczewicy i jej wpływu na wytrzymałość., Właściwości Fizyczne Suszonych Surowców i Produktów Spożywczych, 2007, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 10117-124
 55. 2007, Ekstremalne metody wyznaczania skurczu, naprężeń i wytrzymałości na rozciąganie okrywy podczas suszenia nasion., Właściwości Fizyczne Suszonych Surowców i Produktów Spożywczych, 2007, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 9103-116
 56. 2007, Model powstawania skurczu oraz naprężeń w okrywie podczas suszenia nasion., Właściwości Fizyczne Suszonych Surowców i Produktów Spożywczych, 2007, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 891-101
 57. 2007, Właściwości Fizyczne Suszonych Surowców i Produktów Spożywczych., Właściwości Fizyczne Suszonych Surowców i Produktów Spożywczych, 2007, str. całości 1-190, l. ark. wyd. 18,21-190
 58. 2007, Wykorzystanie dyfrakcji laserowej do oceny rozkładu granulometrycznego mielonej kawy i wybranych produktów spożywczych., Właściwości Geometryczne Mechaniczne i Strukturalne Surowców i Produktów Spożywczych, PAN/Komitet Agrofizyki/Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 4
 59. 2007, Właściwości geometryczne i mechaniczne nasion podczas deformacji i powstawania uszkodzeń., Właściwości Geometryczne Mechaniczne i Strukturalne Surowców i Produktów Spożywczych, 2007, PAN/Komitet Agrofizyki/Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 241-72
 60. 2007, Kawa-fizycznne właściwości a jakość., 2007
 61. 2007, Określenie właściwości mechanicznych owoców w warunkach obciążeń zmęczeniowych., 2007
 62. 2006, Technologia Produkcji Kukurydzy Cukrowej., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2006, Wydanie II (elektroniczne, poprawione i uzupełnione), ISBN: 83-60489-01-7, str. całości 1-149, l.ark.wyd. 11,4(nośnik CD-BOOK): 1-149
 63. 2006, Sweet Corn Harvest and Technology Physical Properties and Quality., FRNA Foundation for Development of Agrophysical Research, 2006, Wydanie II, ISBN: 83-60489-03-3, str. całości 1-263, l.ark.wyd. 20,3(nośnik CD-BOOK): 1-263
 64. 2006, Kukurydza cukrowa technologia zbioru fizyczne właściwości i jakość., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2006, Wydanie II (elektroniczne, poprawione i uzupełnione) ISBN: 83-60489-02-5, str. całości 1-199, l.ark.wyd. 18,2(nośnik CD-BOOK): 1-199
 65. 2006, Właściwości Fizyczne Ziarna Kukurydzy Cukrowej., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2006, ISBN: 83-60489-00-9, l. ark. wyd. 12,8(nośnik CD-BOOK): 1-124
 66. 2006, Wpływ przedsiewnego naświetlania nasion kukurydzy cukrowej na plonowanie i jakość kolb, 2006
 67. 2006, Wpływ przedsiewnej stymulacji nasion kukurydzy cukrowej światłem czerwonym na właściwości mechaniczne ziarna., 2006
 68. 2006, Handling of apple transport techniques and efficiency vibration, damage and bruising texture, firmness and quality., Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Selected methodological aspects of soil enzyme activity tests", 2006, str. całości 1-234, l.ark. wyd. 16,8
 69. 2005, Kukurydza cukrowa. Technologia zbioru, fizyczne właściwości i jakość., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, str. całości 1-182, l. ark. wyd. 13,0
 70. 2005, Sweet Corn. Harvest and Technology Physical Properties and Quality., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-234, l. ark. wyd. 16,7
 71. 2004, Właściwości fizyczne ziarna kukurydzy cukrowej w spekcie jego mechanicznego odcinania., Instytut Agrofizyki PAN, 2004, Acta Agrophysica, 107, 4, str. całości 1-98, l. ark. wyd. 7,0
 72. 2004, Ocena barwy skórki jabłek różnych odmian po przechowywaniu, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 111, 4(2), 501-508
 73. 2004, Studies of the seed germination capacity with use of thermography, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 1046-1047
 74. 2004, An attempt to evaluate seed germination capacity on the base of termographic obsrvation, 2004
 75. 2003, Metoda rentgenograficzna w identyfikacji uszkodzeń wewnętrznych nasion fasoli szparagowej., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 31-38
 76. 2003, Zmiany parametrów barwy skórki jabłek obitych przechowywanych w okresie obrotu handlowego., Acta Agrophysica, 2003, 83, 71-81
 77. 2003, Właściwości mechaniczne skórki oraz współczynnika tarcia jabłek odmiany Gala przechowywanych w różnych temperaturach., Acta Agrophysica, 2003, 83, 59-69
 78. 2003, Zastosowanie chitozanu w produkcji mało przetworzonych jabłek., Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, 2003, 2,1, 41-51
 79. 2003, The measurement of colour of aple skin as a Basic study of bruising., New Methods, Means and Technologies for Application of Agricultural Products, 2003, 134-139
 80. 2003, A new method of the seed viability estimation. 2003, New Methods, Means and Technologies for Application of Agricultural Products, 105-110, New Methods, Means and Technologies for Application of Agricultural Products, 2003, 105-110
 81. 2003, Analiza rentgenograficzna uszkodzeń mechanicznych nasion fasoli szparagowej., 2003
 82. 2003, Masa jabłek oraz parametry geometryczne jako podstawowe właściwości fizyczne owoców w ocenie przydatność badanych odmian do mechanicznego sortowania., 2003
 83. 2003, Ekstensometryczny pomiar wielkości geometrycznych nasion roślin strączkowych w trakcie ich deformacji oraz suszenia., 2003
 84. 2003, Weryfikacja rentgenograficzna uszkodzeń wewnętrznych nasion fasoli szparagowej., 2003
 85. 2003, Physical methods in quality estimation of fruits and vegetables in WP9. Workshop Center of Excellence., 2003
 86. 2003, The role and physical investigations in the Institute of Agrophysics., 2003
 87. 2003, Izmieriennije cwieta korzury pri issliedowanijach miełkich powrierzdienij jabłok., 2003
 88. 2003, Sawriemiennyj mietod apriedielienija wschorziesti siemjan., 2003
 89. 2002, Metodyczne aspekty procesu cięcia ziarna kukurydzy cukrowej., 2002
 90. 2002, Parametry mechaniczne skórki jabłek w strefie tkanki owocu narażonej na otarcia., 2002
 91. 2002, Colour measurement of apple skin as a basic study for thermal detection of bruising., ISFP 2002, Brno, Czech Republic, 30.05.-1.06.2002, 2002
 92. 2002, Thermal imaging of legume seed at germination., ISFP 2002, Brno, Czech Republic, 30.05.-1.06.2002, 2002
 93. 2002, A study of kernel cut-off process of the sweet corn., ISFP 2002, Brno, Czech Republic, 30.05.-1.06.2002, 2002
 94. 2002, Fizyczne aspekty pomiaru jędrności jabłek., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 69, 2002, str. całości 1-82, l. ark. wyd. 6,1
 95. 2002, Fizyczne aspekty pomiaru jędrności jabłek., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Acta Agrophysica 69, 2002, str. całości 1-82, l. ark. wyd. 6,1
 96. 2002, Color as a quality factor of fruits and vegetables., Kluwer Academic Publishers Physical Methods in Agriculture, 2002, 375-398
 97. 2002, The cracking mechanisms of grain legume., Kluwer Academic Publishers Physical Methods in Agriculture, 2002, 167-194
 98. 2002, The shrinkage stress of the seed coat at grain legume drying., Fruit, Nut, and Vegetable Production Engineering, 2002, 403-407
 99. 2002, Quality of apple after storage., Fruit, Nut, and Vegetable Production Engineering, 2002, 381-385
 100. 2002, Colour change of apple as a result of storage, shelf-life, and bruising., International Agrophysics, 2002, 16, 4, 261-268
 101. 2002, Relative humidity and wetting affect friction between apple and flat surfaces., International Agrophysics, 2002, 16, 1, 67-71
 102. 2001, Jakość jabłek po przechowywaniu., 2001
 103. 2001, Fizyczna ocena jakości owoców., 2001
 104. 2001, Agrofizyka na początku XXI wieku., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, Wydawnictwo Naukowe FRNA. 2001, str. całości 1-192, l. ark. wyd. 13,7
 105. 2001, Mikroskopowa weryfikacja mechanizmu uszkodzeń liścieni nasion soczewicy i soi., Acta Agrophysica, 2001, 58, 59-70
 106. 2001, Wykorzystanie mikroskopii skaningowej w ocenie wytrzymałości okrywy nasiennej soi, grochu i soczewicy., Acta Agrophysica, 2001, 58, 51-58
 107. 2001, Metody eksperymentalne badania naprężeń, skurczu oraz wytrzymałosci okrywy nasiennej fasoli., Acta Agrophysica, 2001, 58, 37-50
 108. 2001, Model skurczu okrywy oraz analiza naprężeń podczas suszenia nasion roślin strączkowych., Acta Agrophysica, 2001, 58, 23-36
 109. 2001, Deformacja postaciowa nasion roślin strączkowych w warunkach nawilżania i suszenia., Acta Agrophysica, 2001, 46, 31-38
 110. 2001, Znaczenie okrywy w procesie suszenia nasion strączkowych., Acta Agrophysica, 2001, 46, 23-30
 111. 2001, Właściwości mechaniczne owoców maliny., Acta Agrophysica, 2001, 45, 167-175
 112. 2001, Wpływ warunków przechowywania na właściwości mechaniczne jabłek., Acta Agrophysica, 2001, 45, 155-166
 113. 2001, Potencjał wody w tkankach roślinnych w okresie przechowywania., Acta Agrophysica, 2001, 45, 69-78
 114. 2001, Właściwości mechaniczne i optyczne gruszek jako parametry oceny ich dojrzałości., Acta Agrophysica, 2001, 45, 61-68
 115. 2001, Some physical and nutritional quality parameters of storage apple., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 13-18
 116. 2000, The shrinkage stress of the seed coat at grain legume drying., 2000
 117. 2000, Quality of apple after storage., 2000
 118. 2000, Physical description of the fruit color in quality grading of apples and pears., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 82-87
 119. 2000, Cotyledon cracking – the mechanism of legume seed damage at compression., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 76-81
 120. 2000, Physical properties of apple during shelf-live, International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 189-190
 121. 2000, Colour as a quality parameter of apples and pears., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 70-71
 122. 2000, Crack opening displacement of legume seed’s cotyledon., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 68-69
 123. 2000, Warunki powstania Instytutu Agrofizyki., 2000
 124. 2000, Uszkodzenia nasion bobiku i ich weryfikacja makro- i mikroskopowa., 2000
 125. 2000, Właściwości mechaniczne okrywy nasion bobu i bobiku., 2000
 126. 2000, Retencja wody w strefie kontaktu nasion., 2000
 127. 2000, Metodyczne aspekty oceny właściwości mechanicznych owoców maliny., 2000
 128. 2000, Metoda badania przypowierzchniowej warstwy miąższu jabłek., 2000
 129. 2000, Właściwości fizyczne wiśni w ocenie przydatności do zbioru mechanicznego., 2000
 130. 2000, Mechaniczne właściwości w ocenie jakości przechowalniczej jabłek., 2000
 131. 2000, Zastosowanie pomiaru temperatury radiacyjnej w przedsiewnej ocenie zdolności kiełkowania nasion., 2000
 132. 2000, Określenie potencjału wodnego owoców w okresie przechowywania., 2000
 133. 2000, Nieodwracalny proces pęcznienia nasion soi., 2000
 134. 2000, Wpływ okrywy na przebieg suszenia nasion roślin strączkowych., 2000
 135. 2000, Analiza skurczu okrywy w trakcie suszenia nasion roślin strączkowych., 2000
 136. 2000, Mikroskopowa weryfikacja uszkodzeń okrywy nasion soi, grochu i soczewicy., 2000
 137. 2000, Makro- i mikroskopowa analiza deformacji nasion soczewicy i soi., 2000
 138. 2000, Właściwości fizyczne gruszek w zależności od stopnia ich dojrzałości., 2000
 139. 2000, Współczynniki jaskrawości i chromatyczności w opisie barwy skórki jabłek., 2000
 140. 2000, Weryfikacja mikroskopowa uszkodzeń nasion roślin strączkowych i oleistych., 2000
 141. 2000, Fizyczeskije swoistwa jabłok posle ich uborki., 2000
 142. 2000, Sortirowalnaja linija dla kaczestwiennoj kalibrowki jabłok., 2000
 143. 2000, Pierenosnoj pribor dla opredielenija twierdosti płodow., 2000
 144. 2000, Physical measurements on sour cherries., 4 th International Conference on Agro and Food Physics, Istanbul, Turcja, 16-20.05.2000, 108, 2000
 145. 2000, Stress-relaxation functions of carrot root under slow and high loading rates., 4 th International Conference on Agro and Food Physics, Istanbul, Turcja, 16-20.05.2000, 45, 2000
 146. 2000, Mechanical properties of pea seeds., 4 th International Conference on Agro and Food Physics, Istanbul, Turcja, 16-20.05.2000, 41, 2000
 147. 2000, The analysis of seed coat cracking mechanism during bean drying., 4 th International Conference on Agro and Food Physics, Istanbul, Turcja, 16-20.05.2000, 40, 2000
 148. 2000, Zastosowanie ekstensometru w badaniach agrofizycznych., 2000
 149. 2000, The elasticity meter for fruit firmness estimation., Agricultural Engineering into the Third Millennium, Warwick, 2-7.07.2000, 2, 107-108, 2000
 150. 2000, The analysis of seed cracking at grain legume processing., Agricultural Engineering into the Third Millennium, Warwick, 2-7.07.2000, Paper: 00-PH-050, 1-10, 2000
 151. 2000, Requirements for the measurement of fruit firmness., Agricultural Engineering into the Third Millennium, Warwick, 2-7.07.2000, Paper: 00-Ph-047, 1-7, 2000
 152. 2000, The cracking mechanisms of the legume seeds., Agricultural Engineering into the Third Millennium, Warwick, 2-7.07.2000, 2, 111-112, 2000
 153. 2000, Przyczyny powstawania uszkodzeń nasion roślin strączkowych – modele i ich weryfikacja eksperymentalna., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 10, 112-115, 2000
 154. 2000, Funkcja relaksacji naprężeń materiału roślinnego w różnych warunkach obciążeń mechanicznych., Inżynieria Rolnicza, 2000, 7, 47-53
 155. 2000, Scinanie okrywy-mechanizm pękania nasion roślin strączkowych., Inżynieria Rolnicza, 2000, 6, 125-132
 156. 2000, Mikroskopowa weryfikacja uszkodzeń liścieni nasion bobiku., Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 2000, 8, 75-85
 157. 2000, Wpływ parametrów suszenia na właściwości mechaniczne okrywy nasion bobu i bobiku., Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 2000, 8, 65-74
 158. 2000, Test zginania w ocenie mechanicznej odporności przypowierzchniowej warstwy tkanki jabłka., Acta Agrophysica, 2000, 37, 209-215
 159. 2000, Fizyczna ocena wiśni w aspekcie ich przydatności do zbioru mechanicznego., Acta Agrophysica, 2000, 37, 199-207
 160. 2000, Interpretacja fizyczna oceny barwy w zastosowaniu do klasyfikacji jakościowej jabłek, Acta Agrophysica, 2000, 37, 17-27
 161. 2000, A sorting line for quality grading of apple., Agricultural Engineering, 2000, 32, 3, 195-202
 162. 2000, A portable device for fruit firmness estimation., Agricultural Engineering, 2000, 32(3), 95-102
 163. 2000, Physical properties of apples after harvest., Agricultural Engineering, 2000, 32, 3, 89-94
 164. 2000, Prediction of apple quality during storage based on physical measurement of fruit firmness., Journal on Processing and Energy in Agriculture, 2000, 4, 1-2, 1-4
 165. 2000, Vibratory method for bulk density estimation., Powder Handling Processing, 1989, Przedruk w wydawnictwie: The Best of "Powder Handling & Processing" 1989-1997 "Bulk Solids Handling" 1992-1997, Silos, Happers, Bin & Domes, A/2000, 2000, 6, 1,27-30
 166. 2000, Quality parameter of storage apple as a firmness., International Agrophysics, 2000, 14, 2, 149-157
 167. 1999, Właściwości mechaniczne powierzchniowej struktury roślinnej tkanki okrywającej., 1999
 168. 1999, Właściwości mechaniczne dyskretnych ośrodków rolniczych., Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych, Wydawnictwo Naukowe FRNA. Lublin, 2/1999, 1999, str. całości 1-182, l.ark.wyd. 11,3
 169. 1999, Mechanizmy powstawania uszkodzeń nasion roślin strączkowych., Acta Agrophysica, 1999, 20, 61-64
 170. 1999, The mechanical properties of apple after storage., Acta Horticulture, 1999, 485, 319-324
 171. 1999, Water potential and failure parameters of apple flesh during storage., Acta Horticulture, 1999, 485, 167-171
 172. 1999, Stress-strain relationship for fruit firmness estimation., Acta Horticulture, 1999, 485, 117-123
 173. 1998, Physical and nutritional properties of apple., 1998
 174. 1998, Quality of fruit and vegetable – physical and nutritional state., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 92, 1998
 175. 1998, Quality of apple after long storage. Part I, 98-F-075,, Testowe, 447-448, 1998
 176. 1998, The shrinkage of pea seed coat during drying. Part I, 98-F-041,, International Conference on Agricultural Engineering, AgEng Oslo'98, 24-27.08. 1998, 381-382, 1998
 177. 1998, Mechanizmy powstawania uszkodzeń nasion roślin strączkowych., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 13, Lublin, 1998, str. całości 96, l.ark.wyd. 7,2
 178. 1998, Mechanizmy powstawania uszkodzeń nasion roślin strączkowych., Acta Agrophysica, Lublin, str. całości 1-96, l.ark.wyd.7,2
 179. 1998, A simple device for accurate strain measurements on apple fruits., Acta Horticulture, 1998, 421, 223-230
 180. 1997, Badanie turgoru i jakości handlowej wybranych warzyw pokrywanych chitozanem., 1997
 181. 1997, Wykorzystanie sortownika Kaskada M-625 do fizycznej klasyfikacji i sortowania owoców., 1997
 182. 1997, Właściwości fizyczne i wartość żywieniowa przechowywanych jabłek., 1997
 183. 1997, Sorting line for apple quality grading., 1997
 184. 1997, Physical methods for fruit quality evaluation., 1997
 185. 1997, The mechanical properties of apple after storage., 1997
 186. 1997, Water potential and filure parameters of apple flesh during storage., 1997
 187. 1997, Some physical methods for fruit quality evaluation during storage., 1997
 188. 1997, A sorting machine for commercial’s fruit quality improvment., Proceedings of '97 BISFPPT, Beijing, 1997, 77-83, 1997.
 189. 1997, Elasticity meter – apple fruit quality grading., Proceedings of '97 BISFPPT, Beijing, 1997, 84-92, 1997.
 190. 1997, A new firmness meter for fruit quality grading., 1997
 191. 1997, Właściwości mechaniczne nasion roślin strączkowych w zakresie deformacji sprężystej., 1997
 192. 1997, Mechanical properties of sour cherries., 1997
 193. 1997, Elasticity strain limit for legumineous seeds., 1997
 194. 1997, Mechanical properties of pea seed coat., International Agrophysics, 1997, vol. 11, 4, 301-306
 195. , Określenie właściwości mechanicznych owoców w warunkach transportu i obciążeń zmęczeniowych.,
X