Urbanowicz Janusz

Urbanowicz Janusz

Print Friendly, PDF & Email

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Boninie, 76-009
Bonin, e-mail: k.treder@ihar.edu.pl

Publikacje pracownika

  1. 2023, Wpływ naturalnego mikrobiomu glebowego na reakcję wybranych odmian ziemniaka na stres abiotyczny i biotyczny, VII Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” 2023, Lublin, 20-21 czerwca 2023 r., 78-78
  2. 2021, The impact of natural soil on the response of potato cultivars to biotic and abiotic stresses, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 196
  3. 2021, Międzynarodowy projekt PATATOMETABIONE – opis wykonywanych prac, Ziemniak Polski ISSN 1425-4263 - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie - Państwowy Instytut Badawczy O w Boninie, str. 3
X