Zarzycki Piotr

Zarzycki Piotr

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2023, Effect of dietary fibre waste originating from food production on the gluten structure in common wheat dough, International Agrophysics, 37, str. 107-109, DOI: 10.31545/intagr/159236
  2. 2023, The Influence of Tomato and Pepper Processing Waste on Bread Quality, Applied Sciences, 13, 9312, DOI: 10.3390/app13169312
  3. 2022, Effect of Moldavian dragonhead seed residue on the baking properties of wheat flour and bread quality, LWT - Food Science and Technology, 155, 112967, str. 1-8, DOI: 10.1016/j.lwt.2021.112967
  4. 2022, Chemical, technological, and sensory evaluation of the suitability of coconut by-products in white rolls, Journal of the Science of Food and Agriculture, 102.8 str. 3370-3378, DOI: 10.1002/jsfa.11684
  5. 2022, Ocena jakości pieczywa pszennego z udziałem produktów ubocznych przerobu pomidorów i papryki, III Konferencja Naukowa "Nauka o Zbożach osiągnięcia i perspektywy", Lublin 22–23.09.2022, str. 11
  6. 2021, Chemical, technological and sensory evaluation of the suitability of coconut by-products in white rolls, Journal Science of Food and Agriculture, DOI: 10.1002/jsfa.11684
  7. 2020, The possibility of using by-products from the flaxseed industry for functional bread production, LWT - Food Science and Technology, 118, str. 1-7, DOI: 10.1016/j.lwt.2019.108860
X