Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Oferta usług

Laboratorium oferuje pomiary temperatury radiacyjnej oraz wyznaczanie charakterystyk spektralnych badanych materiałów.

 

Więcej o ofercie

X