Badania

Zakład Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych

Badania

W Laboratorium Termografii prowadzone sa badania wykorzystujące metody NDT (badanie nieniszczące obiektów) – obrazowania termicznego oraz obrazowania spektroskopowego (w zakresach promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego oraz światła widzialnego) w celu określenia właściwości absorpcyjnych, dyspersyjnych oraz emisyjnych badanych obiektów (gleba, materiały roślinne, produkty spożywcze)

X