Dobrzański Bohdan

Dobrzański Bohdan

Print Friendly, PDF & Email
Prof. DSc Dobrzański Bohdan
Room: B121
E-mail: b.dobrzanski@ipan.lublin.pl
Phone: (81) 744 50 61 w. 163

Department and laboratory

Department: Department of Physical Properties of Plant Materials

Laboratory: Laboratory of Physical Properties of Fruits and Vegetables

Other information

 

Education (dates, degrees, universities):

 • 1997    MSc in Agricultural Sciences
  Faculty of Agriculture, University of Agriculture in Lublin, Poland
 • 1990    PhD in Agricultural Sciences (Agronomy-Agrophysics)
  Institute of Agrophysics PAS, Lublin, Poland
 • 1999    Habilitation in Agricultural Sciences (Agronomy-Agrophysics)
  Institute of Agrophysics PAS, Lublin, Poland
 • 2004    Professor in Agricultural Sciences
  Institute of Agrophysics PAS, Lublin, Poland

Memberships:

 • 1997    European Society of Agricultural Engineers
 • 1980    International Society for Horticultural Science
 • 1986-2002    International Union of Soil Science
 • 1994    International Society of Food Physics
 • 1997    American Geographical Society
 • 1986    Polish Society of Soil Science
 • 1993    Polish Society of Agricultural Engineering
 • 1996    Polish Society of Agrophysics
 • 1999    Committee of Agrophysics of the Polish Academy of Sciences
 • 2002    Committee on Agriculture Sciences of the Polish Academy of Sciences, Branch in Lublin
 • 1999    Foundation for the Development of Agrophysical Sciences

Scholarships and fellowships:

 • 1979 Institute of Quedlinburg, Germany
 • 1980 University of Guelph, Canada
 • 1981 Technical University of Madrid, Spain
 • 1992 University of Saskatoon, Canada
 • 1993 Institute of Soil Science, Chinese Academy of Sciences, Nanjing, China
 • 1997 Davis University, California, USA

Publications

 1. 2017, Banany. Produkcja i Handel, Wyd. FRNA Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych; ISBN: 978-83-60489-23-9, str. 1-212
 2. 2017, Breaking tester for examining strength of consolidated starch, International Agrophysics, Vol. 31(2): 251-258
 3. 2016, Banana Production. Quality and Properties, Red. Justyna Wieniarska; Wyd. KA PAN, Wyd. Nauk. FRNA; ISBN: 978-83-60489-20-8;, str. 1 -106
 4. 2016, Pineapple. Quality and Properties., FRNA Foundation for Development of Agrophysical Research,
 5. 2016, Breaking tester for examining strength of consolidated starch, V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r. , str. 136
 6. 2014, ICO Statistics on Coffee., Komitet Agrofizyki PAN//Wydawnictwo Naukowe FRNA, 2014, 1-632
 7. 2014, Two Centuries of Coffee Markets and Trade., FRNA Foundation for Development of Agrophysical Research, 2014, ISBN: 978-83-60489-27-7, str. całości 1-418, l.ark.wyd. 15,8(nośnik CD-BOOK): 1-418
 8. 2014, Ananasy produkcja i wartość odżywcza., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2014, ISBN: 978-83-60489-26-0, str. całości 1-152, l.ark.wyd. 12,4(nośnik CD-BOOK): 1-152
 9. 2013, Physical Properties of Seeds in Technological Processes, Advances in Agrophysical Research, 2013, (Rozdz.): 269-294
 10. 2013, Introduction to Scientific Discipline Agrophysics — History and Research Objects, Advances in Agrophysical Research, 2013, (Rozdz.): 3-14
 11. 2013, Coffee Markets & Trade, FRNA Foundation for Development of Agrophysical Research, 2013, ISBN: 978-83-60489-22-2, str. całości 1-364, l.ark.wyd. 23,1(nośnik CD-BOOK): 1-364
 12. 2012, Regulacje prawne niemieckiego i polskiego rynku biopaliw, 2012, 87-88
 13. 2012, Ocena barwy skórki jabłek klonów odmiany Braeburn, 2012
 14. 2012, Sektor biopaliw w Polsce i Niemczech oraz regulacje prawne, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2012, 151-154
 15. 2012, Modelowanie geometryczne roślinnych obiektów sferycznych., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2012, ISBN: 978-83-60489-18-5, str. całości 1-55, l.ark.wyd. 13,8(nośnik CD-BOOK): 1-155
 16. 2011, Właściwości mechaniczne jabłek po przechowywaniu – ocena klonów odmiany Braeburn, 2011, 74-74
 17. 2011, Fizyczne metody oceny jakości owoców, 2011, 18-21
 18. 2011, Avocado Marets & Trade., FRNA Foundation for Development of Agrophysical Research, 2011, ISBN: 978-83-60489-21-5, str. całości 1-186, l.ark.wyd. 14,8(nośnik CD-BOOK): 1-186
 19. 2011, Avocado Varieties and hybrids., FRNA Foundation for Development of Agrophysical Research, 2011, ISBN: 978-83-60489-19-2, str. całości 1-277, l.ark.wyd. 12,4(nośnik CD-BOOK): 1-277
 20. 2010, Vibrations and apple damage in transport., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
 21. 2010, Efficiency of the transport techniques and vehicles used in orchard, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
 22. 2010, Wpływ warunków przechowywania a właściwości optyczne skórki jabłek odmiany Braeburn Hillwell, Wpływ Procesów Technologicznych na Właściwości Materiałów i Surowców Roślinnych, 2010, (Rozdz. 13): 155-167
 23. 2009, Apple quality., FRNA Foundation for Development of Agrophysical Research, 2009, ISBN: 83-60489-15-4, str. całości 1-153, l.ark.wyd. 9,31-153
 24. 2009, Śliwki, właściwości fizyczne, produkcja a jakość., Właściwości Fizyczne i Biochemiczne Materiałów Roślinnych., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe RNA, Rozdział 8135-146
 25. 2009, Mierniki pomiaru jędrności owoców – Mechaniczne właściwości w zakresie odkształceń sprężystych., Właściwości Fizyczne i Biochemiczne Materiałów Roślinnych., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 259-68
 26. 2009, Problemy pomiaru mechanicznych właściwości owoców w aspekcie oceny ich jędrności., Właściwości Fizyczne i Biochemiczne Materiałów Roślinnych., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 115-58
 27. 2009, Właściwości Fizyczne i Biochemiczne Materiałów Roślinnych., Właściwości Fizyczne i Biochemiczne Materiałów Roślinnych., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, str. całości 1-258, l. ark. wyd. 22,61-258
 28. 2009, Ochrona i i wartość użytkowa gleb., Ochrona i Wartość Użytkowa Gleb. Właściwości Fizyczne, Chemiczne i Biologiczne., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe RNA, Rozdział 19-28
 29. 2009, Zasoby i Kształtowanie Środowiska Rolniczego. Agrofizyczne Metody Badań., Zasoby i Kształtowanie Środowiska Rolniczego. Agrofizyczne Metody Badań., 2009, str. całości 1-192, l. ark. wyd. 15,8
 30. 2009, Ochrona i Wartość Użytkowa Gleb. Właściwości Fizyczne, Chemiczne i Biologiczne., Ochrona i Wartość Użytkowa Gleb. Właściwości Fizyczne, Chemiczne i Biologiczne., 2009, str. całości 1-196, l. ark. wyd. 16,1
 31. 2009, Coffee Quality and Properties, FRNA Foundation for Development of Agrophysical Research, 2009, ISBN: 978-83-60489-16-1, str. całości 1-184, l.ark.wyd. 12,3(nośnik CD-BOOK): 1-184
 32. 2009, Znaczenie i wykorzystanie na cele spożywcze kukurydzy cukrowej, wartość żywieniowa, odmiany i przepisy., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2008, "Metody Fizyczne Diagnostyki Surowców Roślinnych i Produktów Spożywczych". Rozdział 19, 241-262
 33. 2009, Produkcja śliwek, wymagania i ocena jakości., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2009, "Właściwości Fizyczne Surowców Roślinnych Ziarno, Owoce, Surowce Energetyczne". Rozdział 16, 225-236
 34. 2009, Pomiar odkształcenia i modułu sprężystości owoców – mierniki jędrności., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2009, "Właściwości Fizyczne Surowców Roślinnych Ziarno, Owoce, Surowce Energetyczne". Rozdział 15, 215-224
 35. 2009, Mechaniczne właściwości tkanki owoców a jędrność jabłek., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2009, "Właściwości Fizyczne Surowców Roślinnych Ziarno, Owoce, Surowce Energetyczne". Rozdział 14, 171-214
 36. 2009, Produkcja sadownicza w rolnictwie ekologicznym., Zasoby i Kształtowanie Środowiska Rolniczego. Agrofizyczne Metody Badań., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 8119-140
 37. 2009, Optyczna ocena obicia jabłek odmiany Jonagold., 2009
 38. 2009, Agrofizyka – polska specjalność i dyscyplina naukowa., 2009
 39. 2009, Odporność jabłek wybranych odmian na obicia., 2009
 40. 2009, Identyfikacja optyczna uszkodzeń powstałych w czasie transportu i przeładunku jabłek., 2009
 41. 2008, Metoda optyczna identyfikacji uszkodzeń jabłek., 2008
 42. 2008, Rozwój dyscypliny rolą Komitetu Agrofizyki PAN., 2008
 43. 2008, Influence of packing method on colour perception improving the appearance of friuts and vegetables., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, Vol. 54, 97-103
 44. 2008, Metody Fizyczne Diagnostyki Surowców Roślinnych i Produktów Spożywczych., Metody Fizyczne Diagnostyki Surowców Roślinnych i Produktów Spożywczych., 2008, str. całości 1-272, l. ark. wyd. 21,3
 45. 2008, Fizyczne metody detekcji barwy owoców i warzyw w diagnostyce jakości produktów ogrodniczych., Metody Fizyczne Diagnostyki Surowców Roślinnych i Produktów Spożywczych., 2008, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe RNA, Rozdział 115-26
 46. 2008, Zastosowanie metody dyfrakcji laserowej do oceny wielkości cząstek produktów spożywczych na przykładzie kawy., 2008
 47. 2008, Zmiany barwy powierzchni jabłek po obiciu., 2008
 48. 2007, Kawa-fizycznne właściwości a jakość., 2007
 49. 2007, Określenie właściwości mechanicznych owoców w warunkach obciążeń zmęczeniowych., 2007
 50. 2007, Właściwości Geometryczne Mechaniczne i Strukturalne Surowców i Produktów Spożywczych., Właściwości Geometryczne Mechaniczne i Strukturalne Surowców i Produktów Spożywczych, 2007, str. całości 1-240, l. ark. wyd. 20,41-240
 51. 2007, Powłoki chitozanowe jako dodatki funkcjonalne w produkcji suszonych jabłek., Właściwości Fizyczne Suszonych Surowców i Produktów Spożywczych, 2007, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 16175-190
 52. 2007, Analiza struktury okrywy nasion soi, grochu i soczewicy i jej wpływu na wytrzymałość., Właściwości Fizyczne Suszonych Surowców i Produktów Spożywczych, 2007, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 10117-124
 53. 2007, Ekstremalne metody wyznaczania skurczu, naprężeń i wytrzymałości na rozciąganie okrywy podczas suszenia nasion., Właściwości Fizyczne Suszonych Surowców i Produktów Spożywczych, 2007, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 9103-116
 54. 2007, Model powstawania skurczu oraz naprężeń w okrywie podczas suszenia nasion., Właściwości Fizyczne Suszonych Surowców i Produktów Spożywczych, 2007, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 891-101
 55. 2007, Właściwości Fizyczne Suszonych Surowców i Produktów Spożywczych., Właściwości Fizyczne Suszonych Surowców i Produktów Spożywczych, 2007, str. całości 1-190, l. ark. wyd. 18,21-190
 56. 2007, Wykorzystanie dyfrakcji laserowej do oceny rozkładu granulometrycznego mielonej kawy i wybranych produktów spożywczych., Właściwości Geometryczne Mechaniczne i Strukturalne Surowców i Produktów Spożywczych, PAN/Komitet Agrofizyki/Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 4
 57. 2007, Właściwości geometryczne i mechaniczne nasion podczas deformacji i powstawania uszkodzeń., Właściwości Geometryczne Mechaniczne i Strukturalne Surowców i Produktów Spożywczych, 2007, PAN/Komitet Agrofizyki/Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 241-72
 58. 2006, Technologia Produkcji Kukurydzy Cukrowej., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2006, Wydanie II (elektroniczne, poprawione i uzupełnione), ISBN: 83-60489-01-7, str. całości 1-149, l.ark.wyd. 11,4(nośnik CD-BOOK): 1-149
 59. 2006, Sweet Corn Harvest and Technology Physical Properties and Quality., FRNA Foundation for Development of Agrophysical Research, 2006, Wydanie II, ISBN: 83-60489-03-3, str. całości 1-263, l.ark.wyd. 20,3(nośnik CD-BOOK): 1-263
 60. 2006, Kukurydza cukrowa technologia zbioru fizyczne właściwości i jakość., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2006, Wydanie II (elektroniczne, poprawione i uzupełnione) ISBN: 83-60489-02-5, str. całości 1-199, l.ark.wyd. 18,2(nośnik CD-BOOK): 1-199
 61. 2006, Właściwości Fizyczne Ziarna Kukurydzy Cukrowej., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2006, ISBN: 83-60489-00-9, l. ark. wyd. 12,8(nośnik CD-BOOK): 1-124
 62. 2006, Wpływ przedsiewnego naświetlania nasion kukurydzy cukrowej na plonowanie i jakość kolb, 2006
 63. 2006, Wpływ przedsiewnej stymulacji nasion kukurydzy cukrowej światłem czerwonym na właściwości mechaniczne ziarna., 2006
 64. 2006, Handling of apple transport techniques and efficiency vibration, damage and bruising texture, firmness and quality., Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Selected methodological aspects of soil enzyme activity tests", 2006, str. całości 1-234, l.ark. wyd. 16,8
 65. 2005, Sweet Corn. Harvest and Technology Physical Properties and Quality., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-234, l. ark. wyd. 16,7
 66. 2005, Kukurydza cukrowa. Technologia zbioru, fizyczne właściwości i jakość., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, str. całości 1-182, l. ark. wyd. 13,0
 67. 2004, Właściwości fizyczne ziarna kukurydzy cukrowej w spekcie jego mechanicznego odcinania., Instytut Agrofizyki PAN, 2004, Acta Agrophysica, 107, 4, str. całości 1-98, l. ark. wyd. 7,0
 68. 2004, Studies of the seed germination capacity with use of thermography, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 1046-1047
 69. 2004, An attempt to evaluate seed germination capacity on the base of termographic obsrvation, 2004
 70. 2004, Ocena barwy skórki jabłek różnych odmian po przechowywaniu, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 111, 4(2), 501-508
 71. 2003, Physical methods in quality estimation of fruits and vegetables in WP9. Workshop Center of Excellence., 2003
 72. 2003, The role and physical investigations in the Institute of Agrophysics., 2003
 73. 2003, Izmieriennije cwieta korzury pri issliedowanijach miełkich powrierzdienij jabłok., 2003
 74. 2003, Sawriemiennyj mietod apriedielienija wschorziesti siemjan., 2003
 75. 2003, Metoda rentgenograficzna w identyfikacji uszkodzeń wewnętrznych nasion fasoli szparagowej., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 31-38
 76. 2003, Zmiany parametrów barwy skórki jabłek obitych przechowywanych w okresie obrotu handlowego., Acta Agrophysica, 2003, 83, 71-81
 77. 2003, Właściwości mechaniczne skórki oraz współczynnika tarcia jabłek odmiany Gala przechowywanych w różnych temperaturach., Acta Agrophysica, 2003, 83, 59-69
 78. 2003, Zastosowanie chitozanu w produkcji mało przetworzonych jabłek., Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, 2003, 2,1, 41-51
 79. 2003, The measurement of colour of aple skin as a Basic study of bruising., New Methods, Means and Technologies for Application of Agricultural Products, 2003, 134-139
 80. 2003, A new method of the seed viability estimation. 2003, New Methods, Means and Technologies for Application of Agricultural Products, 105-110, New Methods, Means and Technologies for Application of Agricultural Products, 2003, 105-110
 81. 2003, Analiza rentgenograficzna uszkodzeń mechanicznych nasion fasoli szparagowej., 2003
 82. 2003, Masa jabłek oraz parametry geometryczne jako podstawowe właściwości fizyczne owoców w ocenie przydatność badanych odmian do mechanicznego sortowania., 2003
 83. 2003, Ekstensometryczny pomiar wielkości geometrycznych nasion roślin strączkowych w trakcie ich deformacji oraz suszenia., 2003
 84. 2003, Weryfikacja rentgenograficzna uszkodzeń wewnętrznych nasion fasoli szparagowej., 2003
 85. 2002, Relative humidity and wetting affect friction between apple and flat surfaces., International Agrophysics, 2002, 16, 1, 67-71
 86. 2002, Metodyczne aspekty procesu cięcia ziarna kukurydzy cukrowej., 2002
 87. 2002, Parametry mechaniczne skórki jabłek w strefie tkanki owocu narażonej na otarcia., 2002
 88. 2002, Colour measurement of apple skin as a basic study for thermal detection of bruising., ISFP 2002, Brno, Czech Republic, 30.05.-1.06.2002, 2002
 89. 2002, Thermal imaging of legume seed at germination., ISFP 2002, Brno, Czech Republic, 30.05.-1.06.2002, 2002
 90. 2002, A study of kernel cut-off process of the sweet corn., ISFP 2002, Brno, Czech Republic, 30.05.-1.06.2002, 2002
 91. 2002, Fizyczne aspekty pomiaru jędrności jabłek., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 69, 2002, str. całości 1-82, l. ark. wyd. 6,1
 92. 2002, Fizyczne aspekty pomiaru jędrności jabłek., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Acta Agrophysica 69, 2002, str. całości 1-82, l. ark. wyd. 6,1
 93. 2002, Color as a quality factor of fruits and vegetables., Kluwer Academic Publishers Physical Methods in Agriculture, 2002, 375-398
 94. 2002, The cracking mechanisms of grain legume., Kluwer Academic Publishers Physical Methods in Agriculture, 2002, 167-194
 95. 2002, The shrinkage stress of the seed coat at grain legume drying., Fruit, Nut, and Vegetable Production Engineering, 2002, 403-407
 96. 2002, Quality of apple after storage., Fruit, Nut, and Vegetable Production Engineering, 2002, 381-385
 97. 2002, Colour change of apple as a result of storage, shelf-life, and bruising., International Agrophysics, 2002, 16, 4, 261-268
 98. 2001, Jakość jabłek po przechowywaniu., 2001
 99. 2001, Fizyczna ocena jakości owoców., 2001
 100. 2001, Agrofizyka na początku XXI wieku., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, Wydawnictwo Naukowe FRNA. 2001, str. całości 1-192, l. ark. wyd. 13,7
 101. 2001, Mikroskopowa weryfikacja mechanizmu uszkodzeń liścieni nasion soczewicy i soi., Acta Agrophysica, 2001, 58, 59-70
 102. 2001, Wykorzystanie mikroskopii skaningowej w ocenie wytrzymałości okrywy nasiennej soi, grochu i soczewicy., Acta Agrophysica, 2001, 58, 51-58
 103. 2001, Metody eksperymentalne badania naprężeń, skurczu oraz wytrzymałosci okrywy nasiennej fasoli., Acta Agrophysica, 2001, 58, 37-50
 104. 2001, Model skurczu okrywy oraz analiza naprężeń podczas suszenia nasion roślin strączkowych., Acta Agrophysica, 2001, 58, 23-36
 105. 2001, Deformacja postaciowa nasion roślin strączkowych w warunkach nawilżania i suszenia., Acta Agrophysica, 2001, 46, 31-38
 106. 2001, Znaczenie okrywy w procesie suszenia nasion strączkowych., Acta Agrophysica, 2001, 46, 23-30
 107. 2001, Właściwości mechaniczne owoców maliny., Acta Agrophysica, 2001, 45, 167-175
 108. 2001, Wpływ warunków przechowywania na właściwości mechaniczne jabłek., Acta Agrophysica, 2001, 45, 155-166
 109. 2001, Potencjał wody w tkankach roślinnych w okresie przechowywania., Acta Agrophysica, 2001, 45, 69-78
 110. 2001, Właściwości mechaniczne i optyczne gruszek jako parametry oceny ich dojrzałości., Acta Agrophysica, 2001, 45, 61-68
 111. 2001, Some physical and nutritional quality parameters of storage apple., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 13-18
 112. 2000, Weryfikacja mikroskopowa uszkodzeń nasion roślin strączkowych i oleistych., 2000
 113. 2000, Physical description of the fruit color in quality grading of apples and pears., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 82-87
 114. 2000, Fizyczeskije swoistwa jabłok posle ich uborki., 2000
 115. 2000, Cotyledon cracking – the mechanism of legume seed damage at compression., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 76-81
 116. 2000, Sortirowalnaja linija dla kaczestwiennoj kalibrowki jabłok., 2000
 117. 2000, Pierenosnoj pribor dla opredielenija twierdosti płodow., 2000
 118. 2000, Physical measurements on sour cherries., 4 th International Conference on Agro and Food Physics, Istanbul, Turcja, 16-20.05.2000, 108, 2000
 119. 2000, Stress-relaxation functions of carrot root under slow and high loading rates., 4 th International Conference on Agro and Food Physics, Istanbul, Turcja, 16-20.05.2000, 45, 2000
 120. 2000, Mechanical properties of pea seeds., 4 th International Conference on Agro and Food Physics, Istanbul, Turcja, 16-20.05.2000, 41, 2000
 121. 2000, The analysis of seed coat cracking mechanism during bean drying., 4 th International Conference on Agro and Food Physics, Istanbul, Turcja, 16-20.05.2000, 40, 2000
 122. 2000, Physical properties of apple during shelf-live, International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 189-190
 123. 2000, Zastosowanie ekstensometru w badaniach agrofizycznych., 2000
 124. 2000, Colour as a quality parameter of apples and pears., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 70-71
 125. 2000, Crack opening displacement of legume seed’s cotyledon., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 68-69
 126. 2000, The elasticity meter for fruit firmness estimation., Agricultural Engineering into the Third Millennium, Warwick, 2-7.07.2000, 2, 107-108, 2000
 127. 2000, The analysis of seed cracking at grain legume processing., Agricultural Engineering into the Third Millennium, Warwick, 2-7.07.2000, Paper: 00-PH-050, 1-10, 2000
 128. 2000, Requirements for the measurement of fruit firmness., Agricultural Engineering into the Third Millennium, Warwick, 2-7.07.2000, Paper: 00-Ph-047, 1-7, 2000
 129. 2000, The cracking mechanisms of the legume seeds., Agricultural Engineering into the Third Millennium, Warwick, 2-7.07.2000, 2, 111-112, 2000
 130. 2000, Przyczyny powstawania uszkodzeń nasion roślin strączkowych – modele i ich weryfikacja eksperymentalna., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 10, 112-115, 2000
 131. 2000, Warunki powstania Instytutu Agrofizyki., 2000
 132. 2000, Funkcja relaksacji naprężeń materiału roślinnego w różnych warunkach obciążeń mechanicznych., Inżynieria Rolnicza, 2000, 7, 47-53
 133. 2000, Uszkodzenia nasion bobiku i ich weryfikacja makro- i mikroskopowa., 2000
 134. 2000, Scinanie okrywy-mechanizm pękania nasion roślin strączkowych., Inżynieria Rolnicza, 2000, 6, 125-132
 135. 2000, Właściwości mechaniczne okrywy nasion bobu i bobiku., 2000
 136. 2000, Mikroskopowa weryfikacja uszkodzeń liścieni nasion bobiku., Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 2000, 8, 75-85
 137. 2000, Wpływ parametrów suszenia na właściwości mechaniczne okrywy nasion bobu i bobiku., Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 2000, 8, 65-74
 138. 2000, Retencja wody w strefie kontaktu nasion., 2000
 139. 2000, Metodyczne aspekty oceny właściwości mechanicznych owoców maliny., 2000
 140. 2000, Test zginania w ocenie mechanicznej odporności przypowierzchniowej warstwy tkanki jabłka., Acta Agrophysica, 2000, 37, 209-215
 141. 2000, Metoda badania przypowierzchniowej warstwy miąższu jabłek., 2000
 142. 2000, Fizyczna ocena wiśni w aspekcie ich przydatności do zbioru mechanicznego., Acta Agrophysica, 2000, 37, 199-207
 143. 2000, Właściwości fizyczne wiśni w ocenie przydatności do zbioru mechanicznego., 2000
 144. 2000, Mechaniczne właściwości w ocenie jakości przechowalniczej jabłek., 2000
 145. 2000, Zastosowanie pomiaru temperatury radiacyjnej w przedsiewnej ocenie zdolności kiełkowania nasion., 2000
 146. 2000, Interpretacja fizyczna oceny barwy w zastosowaniu do klasyfikacji jakościowej jabłek, Acta Agrophysica, 2000, 37, 17-27
 147. 2000, Określenie potencjału wodnego owoców w okresie przechowywania., 2000
 148. 2000, Nieodwracalny proces pęcznienia nasion soi., 2000
 149. 2000, Wpływ okrywy na przebieg suszenia nasion roślin strączkowych., 2000
 150. 2000, Analiza skurczu okrywy w trakcie suszenia nasion roślin strączkowych., 2000
 151. 2000, Mikroskopowa weryfikacja uszkodzeń okrywy nasion soi, grochu i soczewicy., 2000
 152. 2000, Makro- i mikroskopowa analiza deformacji nasion soczewicy i soi., 2000
 153. 2000, Właściwości fizyczne gruszek w zależności od stopnia ich dojrzałości., 2000
 154. 2000, Współczynniki jaskrawości i chromatyczności w opisie barwy skórki jabłek., 2000
 155. 2000, A sorting line for quality grading of apple., Agricultural Engineering, 2000, 32, 3, 195-202
 156. 2000, A portable device for fruit firmness estimation., Agricultural Engineering, 2000, 32(3), 95-102
 157. 2000, Physical properties of apples after harvest., Agricultural Engineering, 2000, 32, 3, 89-94
 158. 2000, Prediction of apple quality during storage based on physical measurement of fruit firmness., Journal on Processing and Energy in Agriculture, 2000, 4, 1-2, 1-4
 159. 2000, Vibratory method for bulk density estimation., Powder Handling Processing, 1989, Przedruk w wydawnictwie: The Best of "Powder Handling & Processing" 1989-1997 "Bulk Solids Handling" 1992-1997, Silos, Happers, Bin & Domes, A/2000, 2000, 6, 1,27-30
 160. 2000, The shrinkage stress of the seed coat at grain legume drying., 2000
 161. 2000, Quality of apple after storage., 2000
 162. 2000, Quality parameter of storage apple as a firmness., International Agrophysics, 2000, 14, 2, 149-157
 163. 1999, Właściwości mechaniczne dyskretnych ośrodków rolniczych., Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych, Wydawnictwo Naukowe FRNA. Lublin, 2/1999, 1999, str. całości 1-182, l.ark.wyd. 11,3
 164. 1999, Mechanizmy powstawania uszkodzeń nasion roślin strączkowych., Acta Agrophysica, 1999, 20, 61-64
 165. 1999, Właściwości mechaniczne powierzchniowej struktury roślinnej tkanki okrywającej., 1999
 166. 1999, The mechanical properties of apple after storage., Acta Horticulture, 1999, 485, 319-324
 167. 1999, Water potential and failure parameters of apple flesh during storage., Acta Horticulture, 1999, 485, 167-171
 168. 1999, Stress-strain relationship for fruit firmness estimation., Acta Horticulture, 1999, 485, 117-123
 169. 1998, Quality of fruit and vegetable – physical and nutritional state., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 92, 1998
 170. 1998, Quality of apple after long storage. Part I, 98-F-075,, Testowe, 447-448, 1998
 171. 1998, The shrinkage of pea seed coat during drying. Part I, 98-F-041,, International Conference on Agricultural Engineering, AgEng Oslo'98, 24-27.08. 1998, 381-382, 1998
 172. 1998, Mechanizmy powstawania uszkodzeń nasion roślin strączkowych., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 13, Lublin, 1998, str. całości 96, l.ark.wyd. 7,2
 173. 1998, Mechanizmy powstawania uszkodzeń nasion roślin strączkowych., Acta Agrophysica, Lublin, str. całości 1-96, l.ark.wyd.7,2
 174. 1998, A simple device for accurate strain measurements on apple fruits., Acta Horticulture, 1998, 421, 223-230
 175. 1998, Physical and nutritional properties of apple., 1998
 176. 1997, Sorting line for apple quality grading., 1997
 177. 1997, Physical methods for fruit quality evaluation., 1997
 178. 1997, The mechanical properties of apple after storage., 1997
 179. 1997, Water potential and filure parameters of apple flesh during storage., 1997
 180. 1997, Some physical methods for fruit quality evaluation during storage., 1997
 181. 1997, A sorting machine for commercial’s fruit quality improvment., Proceedings of '97 BISFPPT, Beijing, 1997, 77-83, 1997.
 182. 1997, Elasticity meter – apple fruit quality grading., Proceedings of '97 BISFPPT, Beijing, 1997, 84-92, 1997.
 183. 1997, A new firmness meter for fruit quality grading., 1997
 184. 1997, Właściwości mechaniczne nasion roślin strączkowych w zakresie deformacji sprężystej., 1997
 185. 1997, Mechanical properties of sour cherries., 1997
 186. 1997, Elasticity strain limit for legumineous seeds., 1997
 187. , Określenie właściwości mechanicznych owoców w warunkach transportu i obciążeń zmęczeniowych.,
 188. 1997, Mechanical properties of pea seed coat., International Agrophysics, 1997, vol. 11, 4, 301-306
 189. 1997, Badanie turgoru i jakości handlowej wybranych warzyw pokrywanych chitozanem., 1997
 190. 1997, Wykorzystanie sortownika Kaskada M-625 do fizycznej klasyfikacji i sortowania owoców., 1997
 191. 1997, Właściwości fizyczne i wartość żywieniowa przechowywanych jabłek., 1997
X