Odbiory Tematów realizowanych w roku 2013 w ramach działalności statutowej Instytutu

styczeń, 2014

14styalldayalldayOdbiory Tematów realizowanych w roku 2013 w ramach działalności statutowej Instytutu

Czas

Cały dzień (Wtorek)

Miejsce

Lublin, Instytut Agrofizyki PAN

Szczegóły wydarzenia

14 stycznia 2014 roku (wtorek), o godzinie 900, w Sali Konferencyjnej Instytutu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Oceny Działalności Naukowej, którego tematem będą odbiory i ocena sprawozdań tematów naukowo-badawczych realizowanych w ramach działalności statutowej Instytutu za rok 2013.

Obecność wszystkich pracowników jest obowiązkowa.

Podczas posiedzenia Kierownicy proszeni są o:

  • Bardzo skrótowe omówienie zrealizowanych zadań, wskazanie zadań zakończonych w roku 2013 oraz krótkiego uzasadnienia kwalifikującego zadania do kontynuacji
  • Przedstawienie zbiorczych efektów Tematu (m.in. publikacje, patenty, projekty)
  • Krótkie omówienie współpracy z innymi Tematami IA oraz innymi placówkami
  • Zaprezentowanie ewentualnych efektów praktycznych
  • Przedstawienie najważniejszego osiągnięcia
X